Sinsia van Kalkeren

Geachte heer, mevrouw,

Mijn naam is Sinsia van Kalkeren, projectmanager sekswerk bij Soa Aids Nederland. Wij zijn bezig met het in kaart brengen van de regels omtrent sekswerk in Nederlandse gemeenten. Hiertoe gebruiken wij per gemeente de informatie uit hoofdstuk 3 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Wij zijn benieuwd of er naast de regels uit de APV, aanvullende regels gelden omtrent sekswerk. Dit kan per gemeente verschillen en het bestaan van aanvullende regels is niet altijd uit de APV te halen.

Mag ik u daarom vriendelijk verzoeken om voor uw gemeente aan te geven of er, naast hetgeen in hoofdstuk 3 van de APV staat, aanvullende regels gelden omtrent sekswerk. Alvast dank voor de door u te nemen moeite.

In afwachting van uw reactie, verblijf ik.

Hoogachtend,

Sinsia van Kalkeren

Gemeente Bronckhorst

1 bijlage

 

Geachte heer/mevrouw ,

 

Op 1 november 2022 ontvingen wij e-mail van u. Deze mail is bij ons
geregistreerd onder zaaknummer: Z131114 en wordt in behandeling genomen
door het cluster Participatie.

 

Wilt u bij verdere correspondentie dit zaaknummer vermelden.

 

Met vriendelijke groet,

Gemeente Bronckhorst

 

[1][IMG]

Elderinkweg 2 T (0575) 75 02 50
7255 KA Hengelo (Gld)
Postbus 200
7255 ZJ Hengelo (Gld) W www.bronckhorst.nl

 

References

Visible links
1. file:///tmp/http:/

Gemeente Bronckhorst

1 bijlage

Geachte mevrouw van Kalkeren,

 

Uw verzoek om informatie m.b.t. artikel 3 APV heb ik in goede orde
ontvangen.

Wij hebben naast genoemd artikel in de APV op dit moment geen aanvullend
beleid. Wel moet een seksinrichting in voorkomende gevallen passen binnen
het bestemmingsplan.

 

Ik ga ervan uit u zo voldoende te hebben geïnformeerd.

 

 

 

Met vriendelijke groet,

Robert Visschers
cluster Participatie

[1][IMG]

Elderinkweg 2 T (0575) 75 02 50
7255 KA Hengelo (Gld) M 06-12625362
Postbus 200
7255 ZJ Hengelo (Gld) W www.bronckhorst.nl

 

 

References

Visible links
1. file:///tmp/http:/