Sekswerk: Aanvullend beleid naast Hoofdstuk 3 APV?

Er is een afleverfout opgetreden, die hersteld moet worden door de beheerders van de Woo-Knop.

Sinsia van Kalkeren

Geachte heer, mevrouw,

Mijn naam is Sinsia van Kalkeren, projectmanager sekswerk bij Soa Aids Nederland. Wij zijn bezig met het in kaart brengen van de regels omtrent sekswerk in Nederlandse gemeenten. Hiertoe gebruiken wij per gemeente de informatie uit hoofdstuk 3 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Wij zijn benieuwd of er naast de regels uit de APV, aanvullende regels gelden omtrent sekswerk. Dit kan per gemeente verschillen en het bestaan van aanvullende regels is niet altijd uit de APV te halen.

Mag ik u daarom vriendelijk verzoeken om voor uw gemeente aan te geven of er, naast hetgeen in hoofdstuk 3 van de APV staat, aanvullende regels gelden omtrent sekswerk. Alvast dank voor de door u te nemen moeite.

In afwachting van uw reactie, verblijf ik.

Hoogachtend,

Sinsia van Kalkeren

Gemeente Brummen

Bericht van Gemeente Brummen

[1]Gemeente Brummen logo  
Nieuw beveiligd bericht van Wasseveld, Anja (Gemeente Brummen) met het
onderwerp: RE: Verzoek in het kader van de Openbaarheid van bestuur inzake
Sekswerk: Aanvullend beleid naast Hoofdstuk 3 APV?
Verzonden naar [2][Woo #810 e-mail] van het e-mailadres
[3][mailadres]
[4]Open bericht

of klik op [5]deze link om het bericht te openen.
De afzender gebruikt Zivver ter bescherming van data en privacy, en kan
zien wanneer het bericht is geopend. Houd er rekening mee dat deze e-mail
alleen voor notificatiedoeleinden wordt gebruikt. Een antwoord direct op
deze e-mail komt niet bij de afzender aan.
Bezoek het Zivver [6]Help Center voor meer [7]Zivver logo footer
informatie of support.

1667817794

References

Visible links
2. file:///tmp/foiextract20221107-1353226-ntev14#
3. file:///tmp/foiextract20221107-1353226-ntev14#
4. https://app.zivver.com/l/share/6106f62b-...
5. https://app.zivver.com/l/share/6106f62b-...
6. https://docs.zivver.com/nl
7. https://www.zivver.com/