Sekswerk: Aanvullend beleid naast Hoofdstuk 3 APV?

Het Woo-verzoek is toegewezen.

Sinsia van Kalkeren

Geachte heer, mevrouw,

Mijn naam is Sinsia van Kalkeren, projectmanager sekswerk bij Soa Aids Nederland. Wij zijn bezig met het in kaart brengen van de regels omtrent sekswerk in Nederlandse gemeenten. Hiertoe gebruiken wij per gemeente de informatie uit hoofdstuk 3 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Wij zijn benieuwd of er naast de regels uit de APV, aanvullende regels gelden omtrent sekswerk. Dit kan per gemeente verschillen en het bestaan van aanvullende regels is niet altijd uit de APV te halen.

Mag ik u daarom vriendelijk verzoeken om voor uw gemeente aan te geven of er, naast hetgeen in hoofdstuk 3 van de APV staat, aanvullende regels gelden omtrent sekswerk. Alvast dank voor de door u te nemen moeite.

In afwachting van uw reactie, verblijf ik.

Hoogachtend,

Sinsia van Kalkeren

Gemeente Brunssum

1 bijlage

Beste heer/mevrouw,

Hierbij sturen wij u de ontvangstbevestiging.

Met vriendelijke groet,

Gemeente Brunssum

[1]enter image description here

De inhoud van dit bericht kan vertrouwelijk of persoonlijk zijn en is
alleen bestemd voor de geadresseerde. Indien u niet de geadresseerde bent
mag u onder geen enkel beding het bericht openbaar maken of op enigerlei
wijze verspreiden of vermenigvuldigen. Indien u dit bericht onbedoeld
ontvangen heeft wilt u dan dit bericht aan de afzender retourneren en het
van uw computer(s) verwijderen. De gemeente Brunssum sluit iedere
aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit elektronische verzending van
informatie.

 

Denk alstublieft aan het milieu voordat u deze e-mail print

References

Visible links

Gemeente Brunssum

1 bijlage

Beste mevrouw,

In de bijlage onze reactie op uw verzoek.

Met vriendelijke groet,

Gemeente Brunssum

[1]enter image description here

De inhoud van dit bericht kan vertrouwelijk of persoonlijk zijn en is
alleen bestemd voor de geadresseerde. Indien u niet de geadresseerde bent
mag u onder geen enkel beding het bericht openbaar maken of op enigerlei
wijze verspreiden of vermenigvuldigen. Indien u dit bericht onbedoeld
ontvangen heeft wilt u dan dit bericht aan de afzender retourneren en het
van uw computer(s) verwijderen. De gemeente Brunssum sluit iedere
aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit elektronische verzending van
informatie.

 

Denk alstublieft aan het milieu voordat u deze e-mail print

References

Visible links