Het is niet bekend of het meest recente antwoord op dit verzoek al dan niet de gevraagde informatie bevat – als je Sinsia van Kalkeren bent, gelieve in te loggen en het voor iedereen zichtbaar te maken.

Sekswerk: Aanvullend beleid naast Hoofdstuk 3 APV?

Het wachten is nu op Sinsia van Kalkeren om recente berichten te lezen en de status van het verzoek te updaten.

Sinsia van Kalkeren

Geachte heer, mevrouw,

Mijn naam is Sinsia van Kalkeren, projectmanager sekswerk bij Soa Aids Nederland. Wij zijn bezig met het in kaart brengen van de regels omtrent sekswerk in Nederlandse gemeenten. Hiertoe gebruiken wij per gemeente de informatie uit hoofdstuk 3 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Wij zijn benieuwd of er naast de regels uit de APV, aanvullende regels gelden omtrent sekswerk. Dit kan per gemeente verschillen en het bestaan van aanvullende regels is niet altijd uit de APV te halen.

Mag ik u daarom vriendelijk verzoeken om voor uw gemeente aan te geven of er, naast hetgeen in hoofdstuk 3 van de APV staat, aanvullende regels gelden omtrent sekswerk. Alvast dank voor de door u te nemen moeite.

In afwachting van uw reactie, verblijf ik.

Hoogachtend,

Sinsia van Kalkeren

Gemeente Bunnik

Geachte mevrouw Van Kalkeren,

In uw e-mail van 2 november j.l. vraagt u of de gemeente Bunnik naast de
regels uit de APV aanvullende regels hebben met betrekking tot sekswerk.
De gemeente Bunnik heeft geen aanvullende regels met betrekking tot
sekswerk naast de regels uit de APV gemeente Bunnik 2022.

Ik ga ervan uit dat ik u voldoende heb geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet,
Judith Baars 

Gemeente Bunnik

Singelpark 1, 3984 NC Odijk
Postbus 5, 3980 CA Bunnik

(030) 659 48 48
[Gemeente Bunnik vraag e-mailadres]
www.bunnik.nl

Met deze verwijzing kunt u via onze website informatie opvragen over de
status van de zaak:

[1]https://loket.bunnik.nl/mozard/!verwijzi...

Reageren via e-mail is mogelijk als u onderstaande referentie onderaan uw
reactie laat staan:

mzrdrefgxibk4fai2t7m8u6z45sxzwcw3q8zlfo7ur69xx9ferdrzm

References

Visible links
1. https://loket.bunnik.nl/mozard/!verwijzi...

Gemeente Bunnik

Uw verificatiecode is 630416 - Negeer deze melding als de code niet door u
is aangevraagd.

Gemeente Bunnik

Uw verificatiecode is 139076 - Negeer deze melding als de code niet door u
is aangevraagd.

Gemeente Bunnik

Uw verificatiecode is 192224 - Negeer deze melding als de code niet door u
is aangevraagd.

Gemeente Bunnik

Uw verificatiecode is 257166 - Negeer deze melding als de code niet door u
is aangevraagd.

Gemeente Bunnik

Uw verificatiecode is 148833 - Negeer deze melding als de code niet door u
is aangevraagd.

Gemeente Bunnik

Uw verificatiecode is 241656 - Negeer deze melding als de code niet door u
is aangevraagd.

Gemeente Bunnik

Uw verificatiecode is 501900 - Negeer deze melding als de code niet door u
is aangevraagd.

Gemeente Bunnik

Uw verificatiecode is 381432 - Negeer deze melding als de code niet door u
is aangevraagd.

Gemeente Bunnik

Uw verificatiecode is 122627 - Negeer deze melding als de code niet door u
is aangevraagd.

Gemeente Bunnik

Uw verificatiecode is 374589 - Negeer deze melding als de code niet door u
is aangevraagd.

Gemeente Bunnik

Uw verificatiecode is 164862 - Negeer deze melding als de code niet door u
is aangevraagd.

Het is niet bekend of het meest recente antwoord op dit verzoek al dan niet de gevraagde informatie bevat – als je Sinsia van Kalkeren bent, gelieve in te loggen en het voor iedereen zichtbaar te maken.