Sekswerk: Aanvullend beleid naast Hoofdstuk 3 APV?

Het Woo-verzoek is geweigerd of afgwezen door Gemeente Den Helder.

Sinsia van Kalkeren

Geachte heer, mevrouw,

Mijn naam is Sinsia van Kalkeren, projectmanager sekswerk bij Soa Aids Nederland. Wij zijn bezig met het in kaart brengen van de regels omtrent sekswerk in Nederlandse gemeenten. Hiertoe gebruiken wij per gemeente de informatie uit hoofdstuk 3 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Wij zijn benieuwd of er naast de regels uit de APV, aanvullende regels gelden omtrent sekswerk. Dit kan per gemeente verschillen en het bestaan van aanvullende regels is niet altijd uit de APV te halen.

Mag ik u daarom vriendelijk verzoeken om voor uw gemeente aan te geven of er, naast hetgeen in hoofdstuk 3 van de APV staat, aanvullende regels gelden omtrent sekswerk. Alvast dank voor de door u te nemen moeite.

In afwachting van uw reactie, verblijf ik.

Hoogachtend,

Sinsia van Kalkeren

Gemeente Den Helder

1 bijlage

Geachte heer/mevrouw Van Kalkeren,

 

In het kader van uw verzoek van 1 november 2022 vragen wij uw aandacht
voor bijgevoegde brief. Kortheidshalve verwijzen wij naar de inhoud ervan.

 

Voor de goede orde wordt opgemerkt dat omdat alle correspondentie aan u
niet geanonimiseerd op de website Woo-knop verschijnt en daarmee
automatisch persoonsgegevens van ambtenaren openbaar worden gemaakt, deze
e-mail en bijgevoegde brief reeds geanonimiseerd zijn. In ons archief
beschikken wij over een niet-geanonimiseerde versie van bijgevoegde brief.
Indien daartoe aanleiding zou zijn, kunnen wij deze beschikbaar stellen.

 

 

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Met vriendelijke groet, │
│ │
│namens burgemeester en wethouders van Den Helder, │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Team Bestuur en Organisatie │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  │
├─────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────┤
│telefoon │: 14 0223 │
├─────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│e-mail │: [1][mailadres] │
├─────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│bezoekadres │: Verkeerstorenweg 3, Den Helder │
├─────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│postadres │: Postbus 36, 1780 AA Den Helder │
├─────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│www │: [2]https://www.denhelder.nl
├─────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│twitter │: [3]@Gem_DenHelder │
├─────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│facebook │: [4]gemeentedenhelder │
└─────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────┘

 

 

 

Deze e-mail is uitsluitend bestemd voor de beoogde geadresseerde. Mocht u
dit bericht bij vergissing hebben ontvangen, wilt u mij dit dan meteen
laten weten en het bericht (inclusief eventueel meegezonden bijlagen) uit
uw postbus verwijderen? Stuur in dat geval de tekst van het bericht ook
niet door.

References

Visible links
1. mailto:[mailadres]
2. https://www.denhelder.nl/
3. http://twitter.com/@Gem_DenHelder
4. http://www.facebook.com/gemeentedenhelder