Het is niet bekend of het meest recente antwoord op dit verzoek al dan niet de gevraagde informatie bevat – als je Sinsia van Kalkeren bent, gelieve in te loggen en het voor iedereen zichtbaar te maken.

Sekswerk: aanvullend beleid naast Hoofdstuk 3 APV?

Sinsia van Kalkeren deed dit verzoek in het kader van Wet open overheid aan Gemeente Alkmaar

Anti spam maatregelen zijn van toepassing met betrekking tot dit oudere verzoek.laat ons het alsjeblieft weten als opvolging nodig is of als je problemen ondervindt.

Wij verwachten dat Sinsia van Kalkeren het recente antwoord leest en de status aanpast.

Sinsia van Kalkeren

Geachte Gemeente Alkmaar,

Mijn naam is Sinsia van Kalkeren, projectmanager sekswerk bij Soa Aids Nederland. Wij zijn bezig met het in kaart brengen van de regels omtrent sekswerk in Nederlandse gemeenten. Hiertoe gebruiken wij per gemeente de informatie uit hoofdstuk 3 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Wij zijn benieuwd of er naast de regels uit de APV, aanvullende regels gelden omtrent sekswerk. Dit kan per gemeente verschillen en het bestaan van aanvullende regels is niet altijd uit de APV te halen.

Mag ik u daarom vriendelijk verzoeken om voor uw gemeente aan te geven of er, naast hetgeen in hoofdstuk 3 van de APV staat, aanvullende regels gelden omtrent sekswerk. Alvast dank voor de door u te nemen moeite.

In afwachting van uw reactie, verblijf ik.

Hoogachtend,

Sinsia van Kalkeren

Gemeente Alkmaar

Geachte heer, mevrouw, 
 
Op dinsdag 1 november hebben wij uw verzoek op grond van de Wet open overheid (hierna; Woo) per e-mail ontvangen. U verzoekt de volgende informatie:
Verzoek in het kader van de Openbaarheid van bestuur inzake Sekswerk: Aanvullend beleid naast Hoofstuk 3 APV?
 
Indiening 
U kunt uw Woo-verzoek niet per e-mail indienen. Graag ontvangen wij uw Woo-verzoek op één van de onderstaande manieren, zodat wij uw Woo-verzoek inhoudelijk kunnen behandelen: 
• één van de webformulieren, die op https://www.alkmaar.nl/direct-regelen/re... onder producten en diensten ‘Woo-verzoeken indienen’; 
• door een schriftelijk en ondertekend Woo-verzoek te sturen aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alkmaar, Postbus 53, 1800 BC Alkmaar. 

Met vriendelijke groet,
 
Het college van burgemeester en wethouders van Alkmaar, 
namens deze, 
Team DIV

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Sinsia van Kalkeren <[Woo #764 e-mail]>
Verzonden: dinsdag 1 november 2022 20:32
Aan: Post <[mailadres]>
Onderwerp: Verzoek in het kader van de Openbaarheid van bestuur inzake Sekswerk: aanvullend beleid naast Hoofdstuk 3 APV?

Geachte Gemeente Alkmaar,

Mijn naam is Sinsia van Kalkeren, projectmanager sekswerk bij Soa Aids Nederland. Wij zijn bezig met het in kaart brengen van de regels omtrent sekswerk in Nederlandse gemeenten. Hiertoe gebruiken wij per gemeente de informatie uit hoofdstuk 3 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Wij zijn benieuwd of er naast de regels uit de APV, aanvullende regels gelden omtrent sekswerk. Dit kan per gemeente verschillen en het bestaan van aanvullende regels is niet altijd uit de APV te halen.

Mag ik u daarom vriendelijk verzoeken om voor uw gemeente aan te geven of er, naast hetgeen in hoofdstuk 3 van de APV staat, aanvullende regels gelden omtrent sekswerk. Alvast dank voor de door u te nemen moeite.

In afwachting van uw reactie, verblijf ik.

Hoogachtend,

Sinsia van Kalkeren

-------------------------------------------------------------------

Gebruik ajb dit e-mailadres voor antwoord op dit verzoek.
[Woo #764 e-mail]

Is [Gemeente Alkmaar vraag e-mailadres] het verkeerde e-mailadres voor Openbaarheid van bestuur Woo-verzoeken aan Gemeente Alkmaar? Laat ons het weten of geef ons het juiste adres door via dit formulier:
https://www.woo-knop.nl/change_request/n...

Disclaimer: dit bericht en alle latere follow-up berichten worden vrij toegankelijk op internet geplaatst. Ons privacy- en auteursrechtsbeleid:
https://www.woo-knop.nl/help/officers

Dank voor uw begrip dat in bepaalde gevallen de publicatie van verzoeken en antwoorden uitgesteld wordt.

Als je deze dienstverlening inzake openbaarheid van bestuur, dankzij deze website, nuttig vindt, kan je aan de webmaster van uw organisatie vragen om een link te plaatsen naar onze website.

-------------------------------------------------------------------

Sinsia van Kalkeren

Geachte Gemeente Alkmaar,

Mijn naam is Sinsia van Kalkeren, projectmanager sekswerk bij Soa Aids Nederland. Wij zijn bezig met het in kaart brengen van de regels omtrent sekswerk in Nederlandse gemeenten. Hiertoe gebruiken wij per gemeente de informatie uit hoofdstuk 3 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Wij zijn benieuwd of er naast de regels uit de APV, aanvullende regels gelden omtrent sekswerk. Dit kan per gemeente verschillen en het bestaan van aanvullende regels is niet altijd uit de APV te halen.

Mag ik u daarom vriendelijk verzoeken om voor uw gemeente aan te geven of er, naast hetgeen in hoofdstuk 3 van de APV staat, aanvullende regels gelden omtrent sekswerk. Alvast dank voor de door u te nemen moeite.

In afwachting van uw reactie, verblijf ik.

Hoogachtend,

Sinsia van Kalkeren
Adres: Condensatorweg 54, 1014 AX Amsterdam

Gemeente Alkmaar

Geachte mevrouw,

Op woensdag 30 november hebben wij uw verzoek op grond van de Wet open overheid (hierna; WOO) per e-mail ontvangen. U verzoekt de volgende informatie:
Verzoek in het kader van de Openbaarheid van bestuur inzake Sekswerk: Aanvullend beleid naast Hoofstuk 3 APV?

Indiening
U kunt uw WOO-verzoek niet per e-mail indienen. Graag ontvangen wij uw WOO-verzoek op één van de onderstaande manieren, zodat wij uw WOO-verzoek inhoudelijk kunnen behandelen:
• één van de webformulieren, die op https://www.alkmaar.nl/direct-regelen/re... staan onder producten en diensten ‘WOO-verzoeken indienen’;
• door een schriftelijk en ondertekend WOO-verzoek te sturen aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alkmaar, Postbus 53, 1800 BC Alkmaar.

Met vriendelijke groet,

Het college van burgemeester en wethouders van Alkmaar,
namens deze,
Team DIV

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Sinsia van Kalkeren <[Woo #764 e-mail]>
Verzonden: woensdag 30 november 2022 20:59
Aan: Post <[mailadres]>
Onderwerp: RE: Verzoek in het kader van de Openbaarheid van bestuur inzake Sekswerk: aanvullend beleid naast Hoofdstuk 3 APV?

Geachte Gemeente Alkmaar,

Mijn naam is Sinsia van Kalkeren, projectmanager sekswerk bij Soa Aids Nederland. Wij zijn bezig met het in kaart brengen van de regels omtrent sekswerk in Nederlandse gemeenten. Hiertoe gebruiken wij per gemeente de informatie uit hoofdstuk 3 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Wij zijn benieuwd of er naast de regels uit de APV, aanvullende regels gelden omtrent sekswerk. Dit kan per gemeente verschillen en het bestaan van aanvullende regels is niet altijd uit de APV te halen.

Mag ik u daarom vriendelijk verzoeken om voor uw gemeente aan te geven of er, naast hetgeen in hoofdstuk 3 van de APV staat, aanvullende regels gelden omtrent sekswerk. Alvast dank voor de door u te nemen moeite.

In afwachting van uw reactie, verblijf ik.

Hoogachtend,

Sinsia van Kalkeren

Adres: Condensatorweg 54, 1014 AX Amsterdam

De tekst tussen aanhalingstekens tonen

Het is niet bekend of het meest recente antwoord op dit verzoek al dan niet de gevraagde informatie bevat – als je Sinsia van Kalkeren bent, gelieve in te loggen en het voor iedereen zichtbaar te maken.