Sekswerk: Aanvullend beleid naast Hoofdstuk 3 APV?

Het Woo-verzoek is toegewezen.

Sinsia van Kalkeren

Geachte heer, mevrouw,

Mijn naam is Sinsia van Kalkeren, projectmanager sekswerk bij Soa Aids Nederland. Wij zijn bezig met het in kaart brengen van de regels omtrent sekswerk in Nederlandse gemeenten. Hiertoe gebruiken wij per gemeente de informatie uit hoofdstuk 3 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Wij zijn benieuwd of er naast de regels uit de APV, aanvullende regels gelden omtrent sekswerk. Dit kan per gemeente verschillen en het bestaan van aanvullende regels is niet altijd uit de APV te halen.

Mag ik u daarom vriendelijk verzoeken om voor uw gemeente aan te geven of er, naast hetgeen in hoofdstuk 3 van de APV staat, aanvullende regels gelden omtrent sekswerk. Alvast dank voor de door u te nemen moeite.

In afwachting van uw reactie, verblijf ik.

Hoogachtend,

Sinsia van Kalkeren

Gemeente Doesburg

1 bijlage

  • Attachment

    Picture Device Independent Bitmap 1.jpg

    11K Download

Geachte mevrouw Van Kalkeren,
 
Naar aanleiding van uw onderstaande verzoek laten wij u weten dat de
gemeente Doesburg  geen aanvullende regels heeft met betrekking tot
sekswerk.
 
Wat wij niet hebben kunnen wij niet openbaren en daarom wijzen wij uw
verzoek op grond van de Woo dan ook af.
 
Veel succes met het in kaart brengen van de regels omtrent sekswerk in
Nederlandse gemeenten!
 
Bezwaar
Bent u het niet eens met dit besluit? Maak dan binnen 6 weken na de datum
van verzending van deze mail bezwaar. Dit kan digitaal óf per brief.
Digitaal bezwaar maken doet u met uw DigiD via onze website:
[1]www.doesburg.nl/bezwaar-maken.
Schrijft u een brief? Leg hierin dan uit tegen welk besluit u bezwaar
maakt en waarom. Richt de brief aan het college van burgemeester en
wethouders gemeente Doesburg, Postbus 100
6980 AC Doesburg.  Vergeet niet uw naam en adres, de datum en uw
handtekening toe te voegen. Voeg bij voorkeur ook een kopie van het
besluit toe.
 
Namens het college van burgemeester en wethouders van Doesburg,
 
Met vriendelijke groet,

Jetta Scheper | senior juriste
Team: Bedrijfsvoering
Werkdagen: maandag t/m donderdag
T: 0313 48 14 36
E: [2][mailadres]

 
 
 
 
 
-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Sinsia van Kalkeren <[Woo #833 e-mail]>
Verzonden: dinsdag 1 november 2022 20:56
Aan: Doesburg-POB-Info < [Gemeente Doesburg vraag e-mailadres]>
Onderwerp: Verzoek in het kader van de Openbaarheid van bestuur inzake
Sekswerk: Aanvullend beleid naast Hoofdstuk 3 APV?
 
Geachte heer, mevrouw,
 
Mijn naam is Sinsia van Kalkeren, projectmanager sekswerk bij Soa Aids
Nederland. Wij zijn bezig met het in kaart brengen van de regels omtrent
sekswerk in Nederlandse gemeenten. Hiertoe gebruiken wij per gemeente de
informatie uit hoofdstuk 3 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).
 
Wij zijn benieuwd of er naast de regels uit de APV, aanvullende regels
gelden omtrent sekswerk. Dit kan per gemeente verschillen en het bestaan
van aanvullende regels is niet altijd uit de APV te halen.
 
Mag ik u daarom vriendelijk verzoeken om voor uw gemeente aan te geven of
er, naast hetgeen in hoofdstuk 3 van de APV staat, aanvullende regels
gelden omtrent sekswerk. Alvast dank voor de door u te nemen moeite.
 
In afwachting van uw reactie, verblijf ik.
 
Hoogachtend,
 
Sinsia van Kalkeren
 
-------------------------------------------------------------------
 
Gebruik ajb dit e-mailadres voor antwoord op dit verzoek.
[3][Woo #833 e-mail]
 
Is [4] [Gemeente Doesburg vraag e-mailadres] het verkeerde e-mailadres voor Openbaarheid van
bestuur Woo-verzoeken aan Gemeente Doesburg? Laat ons het weten of geef
ons het juiste adres door via dit formulier:
[5]https://www.woo-knop.nl/change_request/n...
 
Disclaimer: dit bericht en alle latere follow-up berichten worden vrij
toegankelijk op internet geplaatst. Ons privacy- en auteursrechtsbeleid:
[6]https://www.woo-knop.nl/help/officers
 
Dank voor uw begrip dat in bepaalde gevallen de publicatie van verzoeken
en antwoorden uitgesteld wordt.
 
Als je deze dienstverlening inzake openbaarheid van bestuur, dankzij deze
website, nuttig vindt, kan je aan de webmaster van uw organisatie vragen
om een link te plaatsen naar onze website.
 
 

De tekst tussen aanhalingstekens tonen

IMPORTANT NOTICE: This e-mail is
confidential, may be legally privileged, and is for the intended recipient
only. Access, disclosure, copying, distribution, or reliance on any of it
by anyone else is prohibited and may be a criminal offence. Please delete
if obtained in error and email confirmation to the sender.
(Disclaimer20080601)

References

Visible links
1. http://www.doesburg.nl/bezwaar-maken
2. mailto:[mailadres]
3. mailto:[Woo #833 e-mail]
4. mailto: [Gemeente Doesburg vraag e-mailadres]
5. https://www.woo-knop.nl/change_request/n...
6. https://www.woo-knop.nl/help/officers