Sekswerk: Aanvullend beleid naast Hoofdstuk 3 APV?

Het Woo-verzoek is toegewezen.

Sinsia van Kalkeren

Geachte heer, mevrouw,

Mijn naam is Sinsia van Kalkeren, projectmanager sekswerk bij Soa Aids Nederland. Wij zijn bezig met het in kaart brengen van de regels omtrent sekswerk in Nederlandse gemeenten. Hiertoe gebruiken wij per gemeente de informatie uit hoofdstuk 3 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Wij zijn benieuwd of er naast de regels uit de APV, aanvullende regels gelden omtrent sekswerk. Dit kan per gemeente verschillen en het bestaan van aanvullende regels is niet altijd uit de APV te halen.

Mag ik u daarom vriendelijk verzoeken om voor uw gemeente aan te geven of er, naast hetgeen in hoofdstuk 3 van de APV staat, aanvullende regels gelden omtrent sekswerk. Alvast dank voor de door u te nemen moeite.

In afwachting van uw reactie, verblijf ik.

Hoogachtend,

Sinsia van Kalkeren

Gemeente Dordrecht

Geachte heer/mevrouw Van Kalkeren,

Uw aanvraag hebben wij op 1 november 2022 ontvangen. Deze hebben wij
geregistreerd onder nummer 2022-0178121. Wij nemen contact met u op als
wij vragen hebben over uw aanvraag.

Wilt u de afhandeling volgen?

Dat kan op de volgende 2 manieren:

• heeft u het formulier via DigiD of eHerkenning verstuurd? Kijk dan op
uw persoonlijke pagina https://loket.dordrecht.nl.
• heeft u het formulier zonder DigiD of eHerkenning verstuurd? Neem dan
contact met ons op via telefoonnummer 14078. Bij uw contact vragen wij
naar het registratienummer van deze aanvraag.

Met vriendelijke groet,

Gemeente Dordrecht

Gemeente Dordrecht

3 bijlagen

Geachte mevrouw Van Kalkeren,

 

In de bijlage vindt u een reactie op uw verzoek omtrent aanvullend beleid
Sekswerk.

 

Met vriendelijke groet,

 

Wendy Stout

Juridisch beleidsadviseur Veiligheid team Veiligheid

Taakaccenten woonoverlast, sekswerk en (aandachtsfunctionaris)
mensenhandel

Bereikbaar: ma, di en do hele dag, wo en vr tot begin middag

Gemeente Dordrecht

Spuiboulevard 300
3311 GR DORDRECHT

+ Postbus 8, 3300 AA DORDRECHT
( 078-770 4204