Sinsia van Kalkeren

Geachte heer, mevrouw,

Mijn naam is Sinsia van Kalkeren, projectmanager sekswerk bij Soa Aids Nederland. Wij zijn bezig met het in kaart brengen van de regels omtrent sekswerk in Nederlandse gemeenten. Hiertoe gebruiken wij per gemeente de informatie uit hoofdstuk 3 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Wij zijn benieuwd of er naast de regels uit de APV, aanvullende regels gelden omtrent sekswerk. Dit kan per gemeente verschillen en het bestaan van aanvullende regels is niet altijd uit de APV te halen.

Mag ik u daarom vriendelijk verzoeken om voor uw gemeente aan te geven of er, naast hetgeen in hoofdstuk 3 van de APV staat, aanvullende regels gelden omtrent sekswerk. Alvast dank voor de door u te nemen moeite.

In afwachting van uw reactie, verblijf ik.

Hoogachtend,

Sinsia van Kalkeren

Gemeente Echt-Susteren

1 bijlage

Geachte mevrouw Van Kalkeren,

 

Bijgaand treft u de beantwoording van uw vraag over aanvullende beleid /
aanvullende regels ten aanzien van sekswerk aan.

 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Met vriendelijke groet,

 

Cluster Veiligheid en Juridische Zaken | team Bestuur en Organisatie |
Gemeente Echt-Susteren

Postadres Postbus 450, 6100 AL Echt  | Bezoekadres Nieuwe Markt 55, 6101
CV Echt

T (0475) 478 478  | E [Gemeente Echt-Susteren vraag e-mailadres] | W [1]www.echt-susteren.nl

 

[2][IMG] [3][IMG]

Ga bewust om met het milieu. Print deze e-mail alleen als het echt nodig
is.
Volg de gemeente ook op [4]social media voor nieuws en informatie.
[5]Disclaimer

References

Visible links
1. http://www.echt-susteren.nl/
2. http://www.echt-susteren.nl/
3. http://www.echt-susteren.nl/cittaslow
4. https://www.echt-susteren.nl/social-media
5. https://www.echt-susteren.nl/disclaimer-...