Sekswerk: Aanvullend beleid naast Hoofdstuk 3 APV?

De termijn voor de beantwoording van dit Woo-verzoek is ruimschoots overschreden . Volgens de wet had Gemeente Edam-Volendam al een beslissing moeten nemen, ongeacht bijzondere omstandigheden (details). Je kunt een klacht indienen per Bezwaar maken.

Sinsia van Kalkeren

Geachte heer, mevrouw,

Mijn naam is Sinsia van Kalkeren, projectmanager sekswerk bij Soa Aids Nederland. Wij zijn bezig met het in kaart brengen van de regels omtrent sekswerk in Nederlandse gemeenten. Hiertoe gebruiken wij per gemeente de informatie uit hoofdstuk 3 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Wij zijn benieuwd of er naast de regels uit de APV, aanvullende regels gelden omtrent sekswerk. Dit kan per gemeente verschillen en het bestaan van aanvullende regels is niet altijd uit de APV te halen.

Mag ik u daarom vriendelijk verzoeken om voor uw gemeente aan te geven of er, naast hetgeen in hoofdstuk 3 van de APV staat, aanvullende regels gelden omtrent sekswerk. Alvast dank voor de door u te nemen moeite.

In afwachting van uw reactie, verblijf ik.

Hoogachtend,

Sinsia van Kalkeren

Gemeente Edam-Volendam

Geachte mevrouw Van kalkeren,

 

Uw e-mail hebben wij in goede orde ontvangen.

 

Wij willen u erop wijzen dat indien u een Woo- verzoek wilt indienen u dit
middels het daarvoor bestemde aanvraagformulier dient te doen. Hieronder
treft u de link naar het aanvraagformulier. Het indienen van een Woo-
verzoek via e-mail is niet toegestaan.

 

[1]https://www.edam-volendam.nl/indienen-wo...

 

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Aysu Uca

Juridisch adviseur Veiligheid

 

 

 

 

 

Van: Sinsia van Kalkeren <[2][Woo #843 e-mail]>
Verzonden: dinsdag 1 november 2022 20:56
Aan: Info Gemeente Edam-Volendam <[3] [Gemeente Edam-Volendam vraag e-mailadres]>
Onderwerp: Verzoek in het kader van de Openbaarheid van bestuur inzake
Sekswerk: Aanvullend beleid naast Hoofdstuk 3 APV?

 

Geachte heer, mevrouw,

 

Mijn naam is Sinsia van Kalkeren, projectmanager sekswerk bij Soa Aids
Nederland. Wij zijn bezig met het in kaart brengen van de regels omtrent
sekswerk in Nederlandse gemeenten. Hiertoe gebruiken wij per gemeente de
informatie uit hoofdstuk 3 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

 

Wij zijn benieuwd of er naast de regels uit de APV, aanvullende regels
gelden omtrent sekswerk. Dit kan per gemeente verschillen en het bestaan
van aanvullende regels is niet altijd uit de APV te halen.

 

Mag ik u daarom vriendelijk verzoeken om voor uw gemeente aan te geven of
er, naast hetgeen in hoofdstuk 3 van de APV staat, aanvullende regels
gelden omtrent sekswerk. Alvast dank voor de door u te nemen moeite.

 

In afwachting van uw reactie, verblijf ik.

 

Hoogachtend,

 

Sinsia van Kalkeren

 

-------------------------------------------------------------------

 

Gebruik ajb dit e-mailadres voor antwoord op dit verzoek.

[4][Woo #843 e-mail]

 

Is [5] [Gemeente Edam-Volendam vraag e-mailadres] het verkeerde e-mailadres voor Openbaarheid
van bestuur Woo-verzoeken aan Gemeente Edam-Volendam? Laat ons het weten
of geef ons het juiste adres door via dit formulier:

[6]https://www.woo-knop.nl/change_request/n...

 

Disclaimer: dit bericht en alle latere follow-up berichten worden vrij
toegankelijk op internet geplaatst. Ons privacy- en auteursrechtsbeleid:

[7]https://www.woo-knop.nl/help/officers

 

Dank voor uw begrip dat in bepaalde gevallen de publicatie van verzoeken
en antwoorden uitgesteld wordt.

 

Als je deze dienstverlening inzake openbaarheid van bestuur, dankzij deze
website, nuttig vindt, kan je aan de webmaster van uw organisatie vragen
om een link te plaatsen naar onze website.

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

References

Visible links
1. https://www.edam-volendam.nl/indienen-wo...
2. mailto:[Woo #843 e-mail]
3. mailto: [Gemeente Edam-Volendam vraag e-mailadres]
4. mailto:[Woo #843 e-mail]
5. mailto: [Gemeente Edam-Volendam vraag e-mailadres]
6. https://www.woo-knop.nl/change_request/n...
7. https://www.woo-knop.nl/help/officers