Sekswerk: Aanvullend beleid naast Hoofdstuk 3 APV?

Het Woo-verzoek is toegewezen.

Sinsia van Kalkeren

Geachte heer, mevrouw,

Mijn naam is Sinsia van Kalkeren, projectmanager sekswerk bij Soa Aids Nederland. Wij zijn bezig met het in kaart brengen van de regels omtrent sekswerk in Nederlandse gemeenten. Hiertoe gebruiken wij per gemeente de informatie uit hoofdstuk 3 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Wij zijn benieuwd of er naast de regels uit de APV, aanvullende regels gelden omtrent sekswerk. Dit kan per gemeente verschillen en het bestaan van aanvullende regels is niet altijd uit de APV te halen.

Mag ik u daarom vriendelijk verzoeken om voor uw gemeente aan te geven of er, naast hetgeen in hoofdstuk 3 van de APV staat, aanvullende regels gelden omtrent sekswerk. Alvast dank voor de door u te nemen moeite.

In afwachting van uw reactie, verblijf ik.

Hoogachtend,

Sinsia van Kalkeren

Gemeente Elburg

De gemeente Elburg heeft geen aanvullende regels
Met vriendelijke groet,
 
[naam]
Beleidsmedewerker Openbare Orde & Veiligheid
Adviseur Crisisbeheersing
[telefoonnummer]
[telefoonnummer]
[1]www.elburg.nl  [2]https://www.facebook.com/GemeenteElburg?...
[3]http://www.elburg.nl
 

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

E-mail disclaimer: De gemeente Elburg maakt geen gebruik van e-mail voor
het nemen van besluiten of het sluiten van overeenkomsten.
Mocht u mail ontvangen die niet voor u is bestemd, dan vragen wij u
vriendelijk of u de verzender hierop wilt wijzen.
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid bij onjuiste ontvangst.
Kijk voor meer informatie op:
[4]https://www.elburg.nl/Inwoners/Contact_e...

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

References

Visible links
1. http://www.elburg.nl/
4. https://www.elburg.nl/Inwoners/Contact_e...