Sekswerk: Aanvullend beleid naast Hoofdstuk 3 APV?

Het Woo-verzoek is toegewezen.

Sinsia van Kalkeren

Geachte heer, mevrouw,

Mijn naam is Sinsia van Kalkeren, projectmanager sekswerk bij Soa Aids Nederland. Wij zijn bezig met het in kaart brengen van de regels omtrent sekswerk in Nederlandse gemeenten. Hiertoe gebruiken wij per gemeente de informatie uit hoofdstuk 3 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Wij zijn benieuwd of er naast de regels uit de APV, aanvullende regels gelden omtrent sekswerk. Dit kan per gemeente verschillen en het bestaan van aanvullende regels is niet altijd uit de APV te halen.

Mag ik u daarom vriendelijk verzoeken om voor uw gemeente aan te geven of er, naast hetgeen in hoofdstuk 3 van de APV staat, aanvullende regels gelden omtrent sekswerk. Alvast dank voor de door u te nemen moeite.

In afwachting van uw reactie, verblijf ik.

Hoogachtend,

Sinsia van Kalkeren

Gemeente Enschede

4 bijlagen

 

Geachte mevrouw Van Kalkeren,

 

Op 1 november 2022 ontvingen we uw verzoek met een beroep op de Wet open
overheid inzake sekswerk in Enschede. U verzoekt  of er naast de regels
uit de APV, aanvullende regels gelden omtrent sekswerk.

 

In de bijlage treft u (de al openbaar zijnde) beleidsdocumenten aan die
daar betrekking op hebben:

 

 1. Besluit maximering vergunningen prostitutiebedrijven 2006
 2. Planologisch prostitutiebeleid Enschede
 3. Handhavingsbeleid prostitutie
 4. Beleidsonderzoek sekswerk in Enschede 2019

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Team Veiligheid gemeente Enschede