Sinsia van Kalkeren

Geachte heer, mevrouw,

Mijn naam is Sinsia van Kalkeren, projectmanager sekswerk bij Soa Aids Nederland. Wij zijn bezig met het in kaart brengen van de regels omtrent sekswerk in Nederlandse gemeenten. Hiertoe gebruiken wij per gemeente de informatie uit hoofdstuk 3 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Wij zijn benieuwd of er naast de regels uit de APV, aanvullende regels gelden omtrent sekswerk. Dit kan per gemeente verschillen en het bestaan van aanvullende regels is niet altijd uit de APV te halen.

Mag ik u daarom vriendelijk verzoeken om voor uw gemeente aan te geven of er, naast hetgeen in hoofdstuk 3 van de APV staat, aanvullende regels gelden omtrent sekswerk. Alvast dank voor de door u te nemen moeite.

In afwachting van uw reactie, verblijf ik.

Hoogachtend,

Sinsia van Kalkeren

Gemeente Ermelo

Beste heer, mevrouw,
Op 1 november 2022 heeft u een verzoek gestuurd in het kader van de Wet
open overheid. U vraagt in dit verzoek om aanvullende regels omtrent
sekswerk. De gemeente Ermelo heeft geen aanvullende regels vastgesteld.
Gelet op het voorgaande verzoek ik u het Woo-verzoek in te trekken om de
ambtelijke capaciteit voor het behandelen van het Woo-verzoek en de
daarbij komende kosten te beperken.
Ik ontvang graag zo spoedig mogelijk een reactie van u.
Met vriendelijke groet,
Rik Kleijer
Beleidsadviseur Veiligheid
Gemeente Ermelo
Telefoon: 0341-567148
Email: [1][mailadres]

References

Visible links
1. mailto:[mailadres]