Sloopvergunning

Het antwoord op dit Woo-verzoek is uitgesteld. Volgens de wet had Gemeente Bergen op Zoom zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen vier weken een beslissing moeten nemen en door (details)

Geachte Gemeente Bergen op Zoom,

Ik wil graag inzien en te weten komen of er voor mijn adres al een sloopvergunning is aangevraagd en zo ja, wanneer dat deze is aangevraagd door de woningbouwvereniging Stadlander?
Voor mij is dit van belang

Mijn adres is: Pater Damiaanstraat 6, 4664BL Lepelstraat

Hoogachtend,

Jamilla Witsenburg

Geachte Gemeente Bergen op Zoom,

Wettelijk gezien hoor ik binnen vier weken een reactie te hebben gekregen maar uiterlijk binnen zes weken.
Ik heb nog niets vernomen.

Ik hoop zo spoedig mogelijk op een reactie.

Hoogachtend,

Jamilla Witsenburg