Sloopvergunning

De termijn voor de beantwoording van dit Woo-verzoek is ruimschoots overschreden . Volgens de wet had Gemeente Bergen op Zoom al een beslissing moeten nemen, ongeacht bijzondere omstandigheden (details). Je kunt een klacht indienen per Bezwaar maken.

Geachte Gemeente Bergen op Zoom,

Ik wil graag inzien en te weten komen of er voor mijn adres al een sloopvergunning is aangevraagd en zo ja, wanneer dat deze is aangevraagd door de woningbouwvereniging Stadlander?
Voor mij is dit van belang

Mijn adres is: Pater Damiaanstraat 6, 4664BL Lepelstraat

Hoogachtend,

Jamilla Witsenburg

Geachte Gemeente Bergen op Zoom,

Wettelijk gezien hoor ik binnen vier weken een reactie te hebben gekregen maar uiterlijk binnen zes weken.
Ik heb nog niets vernomen.

Ik hoop zo spoedig mogelijk op een reactie.

Hoogachtend,

Jamilla Witsenburg