Het is niet bekend of het meest recente antwoord op dit verzoek al dan niet de gevraagde informatie bevat – als je E. Reijm bent, gelieve in te loggen en het voor iedereen zichtbaar te maken.

Smart city 5g

E. Reijm deed dit verzoek in het kader van Openbaarheid van bestuur aan Gemeente Haarlemmermeer

Dit bericht is afgesloten voor nieuwe correspondentie . Laat het ons weten als je vindt dat het heropend zou moeten worden.

Het wachten is nu op E. Reijm om recente berichten te lezen en de status van het verzoek te updaten.

Geachte Gemeente Haarlemmermeer,

Alle gegevens en plaatsing die te maken heeft met 5g en smart city technologie.
Dat betreft o.a.:
Plaatsing nu en toekomst van,
5 g masten
Camera’s
Gebruik van b.v. Lichtmasten.
Waar en wanneer deze technologie ingevoerd wordt.

Met vriendelijke groet

Hoogachtend,

E. Reijm

Gemeente Haarlemmermeer

Geachte heer, mevrouw,

 

Uw bericht is in goede orde ontvangen en wordt in behandeling genomen.

 

Met vriendelijke groet,

Gemeente Haarlemmermeer

 

Q Denk aan het milieu voor u besluit deze mail te printen!

De tekst tussen aanhalingstekens tonen

Gemeente Haarlemmermeer

Geachte heer/mevrouw,

u heeft een e-mail gestuurd waarop u een automatische ontvangstbevestiging heeft ontvangen. Uw adresgegevens staan echter niet in het bericht vermeld. Wij verzoeken u vriendelijk deze alsnog door te geven. Dit kunt u doen door te antwoorden op dit bericht. Wilt u in de e-mail ook uw postcode en het huisnummer vermelden?

Waarom vraagt gemeente Haarlemmermeer om uw adresgegevens?
E-mail is een veelgebruikt kanaal om te corresponderen, maar is niet in alle gevallen gewenst. Zo mogen wij geen gegevens e-mailen die vallen onder de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (UAVG). Wij kiezen er dan voor om u te antwoorden met een brief per post of een digitaal bericht te sturen naar uw Berichtenbox van MijnOverheid. In deze gevallen is het noodzakelijk dat we uw adres gegevens hebben. Indien u bezwaar heeft tegen het aanleveren van deze gegevens dan bent u niet verplicht deze aan te leveren.
Alvast bedankt voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,
Gemeente Haarlemmermeer

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: E. Reijm <[Wob #492 e-mail]>
Verzonden: vrijdag 4 juni 2021 08:51
Aan: Gemeente Haarlemmermeer <[mailadres]>
Onderwerp: Openbaarheid van bestuur Wob-verzoek inzake Smart city 5g

Geachte Gemeente Haarlemmermeer,

Alle gegevens en plaatsing die te maken heeft met 5g en smart city technologie.
Dat betreft o.a.:
Plaatsing nu en toekomst van,
5 g masten
Camera's
Gebruik van b.v. Lichtmasten.
Waar en wanneer deze technologie ingevoerd wordt.

Met vriendelijke groet

Hoogachtend,

E. Reijm

-------------------------------------------------------------------

Gebruik ajb dit e-mailadres voor antwoord op dit verzoek.
[Wob #492 e-mail]

Is [Gemeente Haarlemmermeer vraag e-mailadres] het verkeerde e-mailadres voor Openbaarheid van bestuur Wob-verzoeken aan Gemeente Haarlemmermeer? Als dat het geval is, gelieve ons dan te contacteren via dit formulier:
https://eur01.safelinks.protection.outlo...

Disclaimer: dit bericht en alle latere follow-up berichten worden vrij toegankelijk op internet geplaatst. Ons privacy- en auteursrechtsbeleid:
https://eur01.safelinks.protection.outlo...

Dank voor uw begrip dat in bepaalde gevallen de publicatie van verzoeken en antwoorden uitgesteld wordt.

Als je deze dienstverlening inzake openbaarheid van bestuur, dankzij deze website, nuttig vindt, kan je aan de webmaster van uw organisatie vragen om een link te plaatsen naar onze website.

De tekst tussen aanhalingstekens tonen

Geachte Gemeente Haarlemmermeer,

TER AANVULLING:
Een recente video van de vlog Een Oorlog Reeds Verloren is de oorzaak van mijn WOB verzoek / verzoek tot informatie.
Van u zou ik graag het volgende ontvangen:
1. Een lijst met de lantaarnpalen die in onze gemeente staan (een openbare verlichtingslijst).
2. Beleidsnota’s omtrent openbare verlichting.
3. Aanbestedingen of aankopen aan/van bedrijven omtrent het plaatsen van armaturen.
4. Aanbestedingen of aankopen van LED verlichting / lantaarnpalen, alle onderdelen
dienaangaande.
5. Beleidsnota’s omtrent smartcities / het smart maken van de publieke ruimte.
6. Alle interne e-mails omtrent het aanleggen van digitale en/of draadloze infrastructuren voor
communicatie / the internet of things.
7. Beleidsnotities aangaande smartmeters.
8. Technische eisen aan lantaarnpalen en onderdelen.
9. Instructies aan de gemeente / burgemeester vanuit de rijksoverheid / veiligheidsregio
aangaande crowd control / civil monitoring.

Hoogachtend,

E. Reijm

Gemeente Haarlemmermeer

Geachte heer, mevrouw,

 

Uw bericht is in goede orde ontvangen en wordt in behandeling genomen.

 

Met vriendelijke groet,

Gemeente Haarlemmermeer

 

Q Denk aan het milieu voor u besluit deze mail te printen!

De tekst tussen aanhalingstekens tonen

Gemeente Haarlemmermeer

Beste heer/mevrouw Reijm,

Op 4 juni 2021, aangevuld op 13 juni 2021 heeft u per e-mail een verzoek op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur (Wob) ingediend.
De gemeente heeft de elektronische weg echter niet opengesteld voor het indienen van Wob-verzoeken (artikel 2:15 lid 1 Awb). Dit kunt u lezen op onze site (zie https://haarlemmermeergemeente.nl/bestuu...)

Ik verzoek u daarom uw Wob-verzoek binnen 2 weken schriftelijk in te dienen bij het College van burgemeester en wethouders Gemeente Haarlemmermeer, Postbus 250, 2130 AG Hoofddorp
Doet u dat niet dan kan de gemeente uw verzoek op grond van artikel 4:5 van de Awb buiten behandeling laten.

Ik ga ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Mevrouw E.A. Willems
Team juridische zaken

Q Denk aan het milieu voor u besluit deze mail te printen!

De tekst tussen aanhalingstekens tonen

Geachte Gemeente Haarlemmermeer,

schriftelijk verstuurd naar de gemeente

Hoogachtend,

E. Reijm

Gemeente Haarlemmermeer

Geachte heer, mevrouw,

 

Uw bericht is in goede orde ontvangen en wordt in behandeling genomen.

 

Met vriendelijke groet,

Gemeente Haarlemmermeer

 

Q Denk aan het milieu voor u besluit deze mail te printen!

De tekst tussen aanhalingstekens tonen

Geachte Gemeente Haarlemmermeer,

Goede morgen, mijn wob verzoek is bij de verkeerde afdeling in behandeling genomen.
Wilt u er voor zorgen dat mijn schriftelijke verzoek door de juiste afdeling afgehandeld wordt.

Hoogachtend,

E. Reijm

Gemeente Haarlemmermeer

Geachte heer, mevrouw,

 

Uw bericht is in goede orde ontvangen en wordt in behandeling genomen.

 

Met vriendelijke groet,

Gemeente Haarlemmermeer

 

Q Denk aan het milieu voor u besluit deze mail te printen!

De tekst tussen aanhalingstekens tonen

Gemeente Haarlemmermeer

1 bijlage

Geachte heer, mevrouw Reijm,

In de bijlage treft u de brief aan. Dit document is bij ons bekend onder zaaknummer 4918294.

Als u vragen heeft, neemt u dan contact op met de contactpersoon zoals vermeld in de brief.

Met vriendelijke groet,

Gemeente Haarlemmermeer
Postbus 250
2130 AG Hoofddorp

Q Denk aan het milieu voor u besluit deze mail te printen!

De tekst tussen aanhalingstekens tonen

Het is niet bekend of het meest recente antwoord op dit verzoek al dan niet de gevraagde informatie bevat – als je E. Reijm bent, gelieve in te loggen en het voor iedereen zichtbaar te maken.