Statistiek ontwikkeling parkeerplaatsen stadshart Amersfoort

Het Woo-verzoek is toegewezen.

Geachte Gemeente Amersfoort, Amersfoort 03-09-2021

Bij deze dien ik een wob-verzoek in om informatie te ontvangen, die het mij mogelijk maakt een gefundeerd bezwaar te maken tegen de afname van parkeerplaatsen voor bewoners in het stadshart van Amersfoort.

Als vergunningshouder kan ik niet meer gratis parkeren op een vergunningsplaats als ik na 17 uur thuiskom.

Daarom heb ik graag de volgende informatie:

Gebied:
Amersfoort, 3811, binnenstad, stadshart, beperkt tot binnen de omtrek van 'autoluwe binnenstad' (zie kaartje omtrek autoluwe binnenstad op https://www.amersfoort.nl/project/de-aut...)

Gewenste informatie (enkel de aantallen):
Hoeveel invalide parkeervakken (zowel op kenteken als zonder kenteken) in resp. 2019 en 2020
Hoeveel vergunninghoudersvakken (zowel op kenteken als zonder kenteken) in resp. 2019 en 2020
Hoeveel parkeervakken met elektrische laadpalen (zowel op kenteken als zonder kenteken) in resp. 2019 en 2020
Hoeveel verleende parkeervergunningen voor bewoners en ondernemers in resp. 2019 en 2020 (1 kenteken per vergunning)
Hoeveel adressen in resp. 2019 en 2020
Hoeveel bewoners in resp. 2019 en 2020

Hoogachtend,

Annika Dijcks
Zuidsingel 36
3811hc Amersfoort
06-54308143

NB: ik ben graag bereid de situatie aan me te laten uitleggen tijdens een persoonlijk gesprek.

Gemeente Amersfoort

4 bijlagen

Geachte heer/ mevrouw,

 

De indiener van het wob verzoek heeft per e-mail van 16 september 2021,
deze ingetrokken.

 

Met vriendelijke groet,

 

>>> B. (Bayram) Kurt | Gemeente Amersfoort | Afdeling: Juridische
Dienstverlening & Advies | Cluster AJO | 

Tel. Klant Contact Centrum 14 033 |E-mail Gemeente Amersfoort)
[1] [Gemeente Amersfoort vraag e-mailadres] |Bezoekadres: Stadhuisplein 1 | Website:
[2]www.amersfoort.nl |

____________________________________________________________________________________________

[3][IMG]   [4]ondertekening   

Op de hoogte blijven van nieuws uit Amersfoort? Meld u aan voor de
[5]AmersfoortMail of volg ons op [6]Twitter.

   

DISCLAIMER
Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de hierboven genoemde
geadresseerde(n) en kan vertrouwelijke informatie bevatten. Indien het
mailbericht verkeerd is geadresseerd verzoeken wij u dringend ons dit te
laten weten (telefonisch of per mail). Verspreiding en/of openbaarmaking
van dit mailbericht aan derden is strikt verboden.

 

 

References

Visible links
1. mailto: [Gemeente Amersfoort vraag e-mailadres]
2. http://www.amersfoort.nl/
3. https://www.amersfoort.nl/
4. https://www.amersfoort.nl/aanmelden-nieu...
5. https://www.amersfoort.nl/aanmelden-nieu...
6. https://www.twitter.com/gem_amersfoort