Stichting t.veens

A.o wiegman deed dit verzoek in het kader van Openbaarheid van bestuur aan Gemeente Veenendaal

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

De termijn voor de beantwoording van dit Woo-verzoek is ruimschoots overschreden . Volgens de wet had Gemeente Veenendaal al een beslissing moeten nemen, ongeacht bijzondere omstandigheden (details). Je kunt een klacht indienen per Bezwaar maken.

Geachte Gemeente Veenendaal,

Wat is er met stichting het varens gebeurt? Hoeveel geld is er in deze stichting gegaan ? Waarom is er een nieuwe stichting t.veens opgericht en hoeveel geld is daar weer ingegaan

Hoogachtend,

A.o wiegman