Stoeptegels asten

De termijn voor de beantwoording van dit Woo-verzoek is ruimschoots overschreden . Volgens de wet had Gemeente Asten al een beslissing moeten nemen, ongeacht bijzondere omstandigheden (details). Je kunt een klacht indienen per Bezwaar maken.

harriette tinnemans

Geachte Gemeente Asten,
Ik verzoek U om mij alle informatie aangaande het voetpad op de markt in Asten ter hoogte van de winkel No kidding te verstrekken. Ik denk daarbij aan meldingen klachten onderzoeken notities fotos werkzaamheden inclusief alle data's etc

Hoogachtend,
Harriette tinnemans

Gemeente Asten

4 bijlagen

Zie bijlage

 

Gemeente Asten
 
Koningsplein 3, 5721 GJ  Asten
Postbus 290, 5720 AG  Asten
T ‑ (0493) 671 212
F ‑ (0493) 671 213
E ‑ [mailadres]
W ‑ www.asten.nl
[1][IMG] [2][IMG]
Nadere eisen gebruik elektronische weg
De gemeente Asten heeft ter ondersteuning van een klantgerichte behandeling
van alle berichten die langs elektronische weg worden ingediend [3]nadere eisen
gesteld. Deze zijn tevens te raadplegen op onze internetsite [4]www.asten.nl

 

Met vriendelijke groet,​
JM (Mieke) van Bree
Algemeen Medewerker DIV
Team Dienstverlening
[5][IMG]
Koningsplein 3, 5721 GJ  Asten
Postbus 290, 5720 AG  Asten
T ‑ (0493) 671 212
F ‑ (0493) 671 213
E ‑ [mailadres]
W ‑ www.asten.nl
[6]Facebook [7]Twitter
Nadere eisen gebruik elektronische weg
De gemeente Asten heeft ter ondersteuning van een klantgerichte behandeling
van alle berichten die langs elektronische weg worden ingediend [8]nadere eisen
gesteld. Deze zijn tevens te raadplegen op onze internetsite [9]www.asten.nl

References

Visible links
1. https://www.facebook.com/gemeenteasten/
2. https://twitter.com/gemeente_asten
3. https://www.asten.nl/contact/over-deze-w...
4. http://www.asten.nl/
5. https://www.asten.nl/
6. Facebook
https://www.facebook.com/gemeenteasten/
7. Twitter
https://twitter.com/gemeente_asten
8. https://www.asten.nl/contact/over-deze-w...
9. http://www.asten.nl/