Streekpark Klein Oisterwijk

J.H.Maas deed dit verzoek in het kader van Openbaarheid van bestuur aan Gemeente Oisterwijk

Anti spam maatregelen zijn van toepassing met betrekking tot dit oudere verzoek.laat ons het alsjeblieft weten als opvolging nodig is of als je problemen ondervindt.

Het Woo-verzoek is geweigerd of afgwezen door Gemeente Oisterwijk.

Geachte Gemeente Oisterwijk,

Betreft: WOB-verzoek inzake Principeverzoek herstructurering Streekpark klein Oisterwijk/ alle communicatie tussen Streekpark klein Oisterwijk C.V./camping de Boskant V.O.F. aangaande herstructurering

Geachte college van burgemeester en wethouders,

Met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: WOB) verzoek ik, ing, J.H.Maas, u om openbaarmaking van hieronder nader te specificeren documenten en informatie bij of onder u in het kader van de bestuurlijke aangelegenheid:
Herstructurering Streekpark Klein Oisterwijk/ Camping de Boskant
Wij wensen inzicht te krijgen in alle vormen van communicatie en besluiten tussen Streekpark Klein Oisterwijk/ Camping de Boskant die zijn geweest tussen het college van Burgermeester en Wethouders en haar beleidsmedewerkers, alsmede de totstandkoming van de diverse besluit vormen omtrent Streekpark Klein Oisterwijk/Camping de Boskant.

Hoogachtend,
ing, J.H.Maas

Gemeente Oisterwijk

3 bijlagen

Beste heer/mevrouw Maas,

 

In de bijlage van deze e-mail treft u een brief naar aanleiding van uw
Wob-verzoek aan.

 

Met vriendelijke groet,

Tim Lauwers

Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening (Buitengebied)

Gemeente Oisterwijk

Aanwezig: maandag tot en met donderdag

De gemeente Oisterwijk werkt alleen op afspraak. U maakt een afspraak via
www.oisterwijk.nl of u belt: (013 529 13 11)