Telgegevens van aanvullende tellingen Ziendeweg

Vereniging Eymbert deed dit verzoek in het kader van Wet open overheid aan Gemeente Alphen aan den Rijn

Anti spam maatregelen zijn van toepassing met betrekking tot dit oudere verzoek.laat ons het alsjeblieft weten als opvolging nodig is of als je problemen ondervindt.

Het Woo-verzoek is toegewezen.

Vereniging Eymbert

Geachte Gemeente Alphen aan den Rijn,

In het kader van de afsluiting van de Ziendeweg verzoek ik u, met een beroep op de Wet open overheid, mij de telgegevens te sturen van de Ziendeweg, nadat de Ziendeweg eerder dit jaar weer opengesteld is. Daarbij zou het gaan om de telperiode van 11 januari 2023 tot en met 27 februari 2023.

Met verwijzing naar de termijn verzoek ik u mij de gevraagde informatie voor 5 april 2023 per e-mail toe te sturen. Indien u kosten in rekening brengt voor het maken van kopieën e.d. verzoek ik u mij hiervan vooraf op de hoogte te brengen.

Daar waar documenten zich niet onder u bevinden, verzoek ik u om doorgeleiding van dit verzoek. Mocht dat inderdaad gebeuren dan ontvang ik daar graag een afschrift van.

Hoogachtend,

Vereniging Eymbert

Gemeente Alphen aan den Rijn

 

Dit is een automatische ontvangstbevestiging, u kunt deze e-mail niet
beantwoorden.

 

 

Geachte mevrouw, heer,

Wij hebben uw bericht ontvangen.

Wij reageren binnen 3 werkdagen. Eenvoudige vragen worden direct
beantwoord. Bij meer complexe vragen wordt uw e-mail intern doorgestuurd.
In dat geval neemt de afhandeling meer tijd in beslag.

Voor meer informatie over onze afhandeling, kijk dan
op [1]www.alphenaandenrijn.nl/servicenormen

Nieuwsbrieven, reclame en acquisitie nemen wij voor kennisgeving aan. U
ontvangt hierop geen antwoord.

 

Met vriendelijke groet,

Gemeente Alphen aan den Rijn
Telefoon: 14 0172
E-mail: [2] [Gemeente Alphen aan den Rijn vraag e-mailadres]

References

Visible links
1. https://www.alphenaandenrijn.nl/servicen...
https://www.alphenaandenrijn.nl/servicen...
2. mailto: [Gemeente Alphen aan den Rijn vraag e-mailadres]

Gemeente Alphen aan den Rijn

4 bijlagen

Beste mevrouw, meneer,

Bedankt voor uw bericht. U vraagt om documenten op grond van de Wet open
overheid (Woo).

 

Een Woo-verzoek dient u in:

• Online in via onze [1]website (u logt in met DigiD). Op onze website
leest u meer informatie over onder andere de voorwaarden en kosten.

 

Liever schriftelijk indienen? Stuur uw verzoek met bijlagen naar: Postbus
13, 2400AA Alphen aan den Rijn.

 

Wob-verzoeken die op een andere manier binnenkomen, worden sinds 9 juli
2015 niet meer  in behandeling genomen. Dit betekent dat uw e-mail niet in
behandeling genomen wordt.

Als u nog vragen heeft, kunt u natuurlijk antwoorden op deze e-mail of
bellen naar 14 0172.

 

Wij zijn benieuwd hoe u de afhandeling van uw (aan)vraag heeft ervaren.
Met uw reactie helpt u onze dienstverlening te verbeteren.
Klikt u op één van de smileys?

 

[2][IMG] [3][IMG] [4][IMG]
[5]Goed [6]Neutraal [7]Slecht

 

                    
Met vriendelijke groet,

Marijana Filipović

Medewerker Publieksdienstverlening

[8]www.alphenaandenrijn.nl

 

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

 

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Vereniging Eymbert <[Woo #1138 e-mail]>
Verzonden: donderdag 9 maart 2023 23:07
Aan: Gemeente Alphen aan den Rijn <[mailadres]>
Onderwerp: Verzoek in het kader van de Openbaarheid van bestuur inzake
Telgegevens van aanvullende tellingen Ziendeweg

 

Geachte Gemeente Alphen aan den Rijn,

 

 

 

In het kader van de afsluiting van de Ziendeweg verzoek ik u, met een
beroep op de Wet open overheid, mij de telgegevens te sturen van de
Ziendeweg, nadat de Ziendeweg eerder dit jaar weer opengesteld is. 
Daarbij zou het gaan om de telperiode van 11 januari 2023 tot en met  27
februari 2023.

 

 

 

Met verwijzing naar de termijn verzoek ik u mij de gevraagde informatie
voor 5 april 2023 per e-mail toe te sturen. Indien u kosten in rekening
brengt voor het maken van kopieën e.d. verzoek ik u mij hiervan vooraf op
de hoogte te brengen.

 

 

 

Daar waar documenten zich niet onder u bevinden, verzoek ik u om
doorgeleiding van dit verzoek. Mocht dat inderdaad gebeuren dan ontvang ik
daar graag een afschrift van.

 

 

 

Hoogachtend,

 

 

 

Vereniging Eymbert

 

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

 

 

Gebruik ajb dit e-mailadres voor antwoord op dit verzoek.

 

[9][Woo #1138 e-mail]

 

 

 

Is [10] [Gemeente Alphen aan den Rijn vraag e-mailadres] het verkeerde e-mailadres voor
Openbaarheid van bestuur Woo-verzoeken aan Gemeente Alphen aan den Rijn?
Laat ons het weten of geef ons het juiste adres door via dit formulier:

 

[11]https://www.woo-knop.nl/change_request/n...

 

 

 

Disclaimer: dit bericht en alle latere follow-up berichten worden vrij
toegankelijk op internet geplaatst. Ons privacy- en auteursrechtsbeleid:

 

[12]https://www.woo-knop.nl/help/officers

 

 

 

Dank voor uw begrip dat in bepaalde gevallen de publicatie van verzoeken
en antwoorden uitgesteld wordt.

 

 

 

Als je deze dienstverlening inzake openbaarheid van bestuur, dankzij deze
website, nuttig vindt, kan je aan de webmaster van uw organisatie vragen
om een link te plaatsen naar onze website.

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

References

Visible links
1. https://www.alphenaandenrijn.nl/Onderwer...
2. https://websurveys.servmetric.com/theme/...
3. https://websurveys.servmetric.com/theme/...
4. https://websurveys.servmetric.com/theme/...
5. https://websurveys.servmetric.com/theme/...
6. https://websurveys.servmetric.com/theme/...
7. https://websurveys.servmetric.com/theme/...
8. http://www.alphenaandenrijn.nl/
9. mailto:[Woo #1138 e-mail]
10. mailto: [Gemeente Alphen aan den Rijn vraag e-mailadres]
11. https://www.woo-knop.nl/change_request/n...
12. https://www.woo-knop.nl/help/officers

Vereniging Eymbert

Geachte mevrouw Filipović,

Een WOO verzoek is vormvrij.

De gemeente Alphen aan den Rijn kan daarom dit verzoek via dit medium niet weigeren. De gemeente Alphen aan den Rijn moet de gevraagde informatie opleveren. Graag ontvang ik binnen de nog resterende periode de gevraagde informatie.

Hoogachtend,

Vereniging Eymbert

Gemeente Alphen aan den Rijn

 

Dit is een automatische ontvangstbevestiging, u kunt deze e-mail niet
beantwoorden.

 

 

Geachte mevrouw, heer,

Wij hebben uw bericht ontvangen.

Wij reageren binnen 3 werkdagen. Eenvoudige vragen worden direct
beantwoord. Bij meer complexe vragen wordt uw e-mail intern doorgestuurd.
In dat geval neemt de afhandeling meer tijd in beslag.

Voor meer informatie over onze afhandeling, kijk dan
op [1]www.alphenaandenrijn.nl/servicenormen

Nieuwsbrieven, reclame en acquisitie nemen wij voor kennisgeving aan. U
ontvangt hierop geen antwoord.

 

Met vriendelijke groet,

Gemeente Alphen aan den Rijn
Telefoon: 14 0172
E-mail: [2] [Gemeente Alphen aan den Rijn vraag e-mailadres]

References

Visible links
1. https://www.alphenaandenrijn.nl/servicen...
https://www.alphenaandenrijn.nl/servicen...
2. mailto: [Gemeente Alphen aan den Rijn vraag e-mailadres]