Vergunning Coffeeshop

Het Woo-verzoek is geweigerd of afgwezen door Gemeente Schiedam.

Geachte Gemeente Schiedam,APV

Hoogachtend,

Via dit verzoek wil ik graag weten welke procedure is doorlopen voor het verstreken van de exploitatie vergunning voor Coffeeshop Bamboo.

mvg
Carolien Barbe

Gemeente Schiedam

1 bijlage

Gemeente Schiedam

2 bijlagen

Geachte mevrouw Barbe,

 

 

Bijgaand ontvangt u een reactie op uw mailbericht van 12 november 2020.

 

 

Met vriendelijke groeten,

 

Team Juridische Zaken

 

[1]maillogo

 

Stadskantoor, Stadserf 1
Postbus 1501, 3100 EA Schiedam

Volg ons via [2]Facebook, [3]Twitter, [4]Instagram, [5]Youtube of
[6]LinkedIn

 

 

References

Visible links
1. https://www.schiedam.nl/
2. http://www.facebook.com/gemeenteschiedam
3. https://twitter.com/schiedam_nl
4. https://instagram.com/gemeenteschiedam
5. https://www.youtube.com/gemeenteschiedam
6. https://www.linkedin.com/company/gemeent...