Vergunning evenement op de Ziendeweg

Vereniging Eymbert deed dit verzoek in het kader van Wet open overheid aan Gemeente Alphen aan den Rijn

Anti spam maatregelen zijn van toepassing met betrekking tot dit oudere verzoek.laat ons het alsjeblieft weten als opvolging nodig is of als je problemen ondervindt.

Het Woo-verzoek is toegewezen.

Vereniging Eymbert

Geachte gemeente Alphen aan den Rijn,

Op 1 april 2023 was de Ziendeweg afgesloten tussen 11:00 en 13:00 voor een evenement. Omwonenden hebben geklaagd dat niet bekend was dat de Ziendeweg afgesloten zou worden. Ook hebben ze contact gehad met de politie en die heeft aangegeven dat er een vergunning was verleend voor dit evenement. De vergunning is echter niet in de reguliere media gepubliceerd.

Met een beroep op de Wet open overheid, verzoek ik u om mij een digitaal afschrift te verstrekken van alle documenten, waaronder verslagen van gesprekken, e-mails, telefoongesprekken en notulen, waarover u beschikt inzake het evenement op 1 april 2023 op de Ziendeweg.

Voor zover de bovenstaande informatie geen uitsluitsel geeft, verzoeken wij de volgende informatie toe te sturen:
- Wanneer het verzoek voor dit evenement is binnengekomen;
- Wanneer de vergunning voor de afsluiting is afgegeven;
- Wanneer de vergunning voor de afsluiting is gepubliceerd;
- Waar de vergunning voor de afsluiting is gepubliceerd;
- Tot wanneer bezwaar gemaakt kon worden tegen deze vergunning;
- De afgegeven vergunning.

Met verwijzing naar de termijn verzoek ik u mij de gevraagde informatie voor 15 mei 2023 per e-mail toe te sturen. Indien u kosten in rekening brengt voor het maken van kopieën e.d. verzoek ik u mij hiervan vooraf op de hoogte te brengen.

Daar waar documenten zich niet onder u bevinden, verzoek ik u om doorgeleiding van dit verzoek. Mocht dat inderdaad gebeuren dan ontvang ik daar graag een afschrift van.

Hoogachtend,

Vereniging Eymbert

Gemeente Alphen aan den Rijn

 

Dit is een automatische ontvangstbevestiging, u kunt deze e-mail niet
beantwoorden.

 

 

Geachte mevrouw, heer,

Wij hebben uw bericht ontvangen.

Wij reageren binnen 3 werkdagen. Eenvoudige vragen worden direct
beantwoord. Bij meer complexe vragen wordt uw e-mail intern doorgestuurd.
In dat geval neemt de afhandeling meer tijd in beslag.

Voor meer informatie over onze afhandeling, kijk dan
op [1]www.alphenaandenrijn.nl/servicenormen

Nieuwsbrieven, reclame en acquisitie nemen wij voor kennisgeving aan. U
ontvangt hierop geen antwoord.

 

Met vriendelijke groet,

Gemeente Alphen aan den Rijn
Telefoon: 14 0172
E-mail: [2] [Gemeente Alphen aan den Rijn vraag e-mailadres]

References

Visible links
1. https://www.alphenaandenrijn.nl/servicen...
https://www.alphenaandenrijn.nl/servicen...
2. mailto: [Gemeente Alphen aan den Rijn vraag e-mailadres]