vergunning horeca en muziek sportcafe / kantine Overmunthe

Het Woo-verzoek is geweigerd of afgwezen door Gemeente Stein.

Geachte Gemeente Stein,
hierbij verzoek ik U om een kopie van de Horeca / muziekvergunning voor sportcafe Overmunthe. Voor zover mogelijk ook de openings- en sluitingstijden. Met name hoelang er muziek gemaakt mag worden en gebruik gemaakt mag worden van het buitenterras.

Hoogachtend,

HMJ Hermans

Gemeente Stein

Beste meneer / mevrouw,

 

Wij hebben uw e-mail in goede orde ontvangen en zorgen voor een goede
afhandeling.

 

Met vriendelijke groet,

 

Gemeente Stein

________________________________

De inhoud van dit bericht kan vertrouwelijk of persoonlijk zijn en is
alleen bestemd voor de geadresseerde. Indien u niet de geadresseerde bent,
mag u onder geen enkel beding het bericht openbaar maken of op enigerlei
wijze verspreiden of vermenigvuldigen. Indien u dit bericht onbedoeld
ontvangen heeft, wilt u dan dit bericht aan de afzender retourneren en het
van uw computer(s) verwijderen. De gemeente Stein sluit iedere
aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit elektronische verzending van
informatie. Aan de inhoud van deze e-mail en eventuele bijlagen kunnen
geen rechten worden ontleend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is
overeengekomen.
________________________________

Gemeente Stein

6 bijlagen

Geachte mevrouw/heer Hermans,

 

U heeft op 12 juli 2020 een wobverzoek via e-mail bij de gemeente Stein
ingediend.

 

Naar aanleiding hiervan delen wij u het volgende mede.

 

Uw verzoek kan vooralsnog niet in behandeling worden genomen omdat de
gemeente Stein zich niet heeft opengesteld in de zin van artikel 2:15 van
de Algemene wet bestuursrecht voor de ontvangst van wobverzoeken via de
elektronische weg.

 

Onder verwijzing naar het bepaalde in artikel 4:5 van de Algemene wet
bestuursrecht, verzoeken wij u uw verzoek schriftelijk en ondertekend in
te dienen bij het College van burgemeester en wethouders, Postbus 15, 6170
AA Stein, zulks onder vermelding van ‘Wobverzoek’. Daarbij dient u in uw
brief ook uw naam en adres te vermelden.

 

Nadat wij uw brief met genoemde gegevens hebben ontvangen, kunnen wij uw
verzoek alsnog in behandeling nemen.

 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en
verwachten spoedig van u te vernemen.

 

Met vriendelijke groet,

 

Burgemeester en wethouders van Stein,

namens dezen,

MHJ Thomas

De heer mr. M.H.J. Thomas

concernjurist

 

mr. Mai Thomas | Concernjurist
Postbus 15, 6170 AA Stein | Stadhouderslaan 200, Stein [6][IMG]
t 046 435 93 96 | [1]www.gemeentestein.nl
[2][IMG] [3][IMG] [4][IMG] [5][IMG]

-----Oorspronkelijk bericht-----

Van: HMJ Hermans [[7]mailto:[Wob #399 e-mail]]

Verzonden: zondag 12 juli 2020 8:44

Aan: Info

Onderwerp: Openbaarheid van bestuur Wob-verzoek inzake vergunning horeca
en muziek sportcafe / kantine Overmunthe

 

Geachte Gemeente Stein,

hierbij verzoek ik U om een kopie van de Horeca / muziekvergunning voor
sportcafe Overmunthe. Voor zover mogelijk ook de openings- en
sluitingstijden. Met name hoelang er muziek gemaakt mag worden en gebruik
gemaakt mag worden van het buitenterras.

 

Hoogachtend,

 

HMJ Hermans

 

-------------------------------------------------------------------

 

Gebruik ajb dit e-mailadres voor antwoord op dit verzoek.

[8][Wob #399 e-mail]

 

Is [9] [Gemeente Stein vraag e-mailadres] het verkeerde e-mailadres voor Openbaarheid
van bestuur Wob-verzoeken aan Gemeente Stein? Als dat het geval is,
gelieve ons dan te contacteren via dit formulier:

[10]https://www.wob-knop.nl/change_request/n...

 

Disclaimer: dit bericht en alle latere follow-up berichten worden vrij
toegankelijk op internet geplaatst. Ons privacy- en auteursrechtsbeleid:

[11]https://www.wob-knop.nl/help/officers

 

Dank voor uw begrip dat in bepaalde gevallen de publicatie van verzoeken
en antwoorden uitgesteld wordt.

 

Als je deze dienstverlening inzake openbaarheid van bestuur, dankzij deze
website, nuttig vindt, kan je aan de webmaster van uw organisatie vragen
om een link te plaatsen naar onze website.

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

 

________________________________

De inhoud van dit bericht kan vertrouwelijk of persoonlijk zijn en is
alleen bestemd voor de geadresseerde. Indien u niet de geadresseerde bent,
mag u onder geen enkel beding het bericht openbaar maken of op enigerlei
wijze verspreiden of vermenigvuldigen. Indien u dit bericht onbedoeld
ontvangen heeft, wilt u dan dit bericht aan de afzender retourneren en het
van uw computer(s) verwijderen. De gemeente Stein sluit iedere
aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit elektronische verzending van
informatie. Aan de inhoud van deze e-mail en eventuele bijlagen kunnen
geen rechten worden ontleend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is
overeengekomen.
________________________________

References

Visible links
1. http://www.gemeentestein.nl/
2. https://www.linkedin.com/company/gemeent...
3. https://www.facebook.com/datmaaktsteinvo...
4. https://twitter.com/Gemeente_Stein
5. https://www.youtube.com/user/SteinGemeente
6. file:///tmp/http:/
7. mailto:[Wob #399 e-mail]
8. mailto:[Wob #399 e-mail]
9. mailto: [Gemeente Stein vraag e-mailadres]
10. https://www.wob-knop.nl/change_request/n...
11. https://www.wob-knop.nl/help/officers