vergunningen Libema/Camping het Dierenbos

M.Starreveld deed dit verzoek in het kader van Openbaarheid van bestuur aan Gemeente s-Hertogenbosch

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Het Woo-verzoek is gedeeltelijk toegewezen.

Geachte Gemeente s-Hertogenbosch,

Bij deze wil ik een beroep doen p de WOB.
Ik zou graag alle vergunningen willen inzien die van toepasing zijn op Camping Het Dierenbos (eigendom van Libema). En dan met name vergunningen die gericht zijn op het houden van evenementen. Met evenementen bedoel ik ook het dagelijkse entertaiment programma, met in de middag en avond de meezing activiteiten op het podium gelegen aan het zwembad en het terras.
Als bewoner van het Sopersebos, Fresia ben ik belanghebbende.

Hoogachtend,
M.Starreveld

Gemeente s-Hertogenbosch

Geachte heer, mevrouw Starreveld,

Uw WOB verzoek voldoet niet aan de indieningsvereisten, het moet om een getekend verzoek gaan.

Ik begrijp uit uw mail dat het gaat om de 'evenementen' als het entertainment programma, de meezingactiviteiten etc. Dit zijn geen 'evenementen' in de zin van de APV, maar zijn activiteiten die de camping organiseert voor zijn bezoekers. Er vinden geen echtte "evenementen" plaats waarvoor wij een evenementenvergunning verlenen.
De planvoorschriften van het bestemmingsplan laat congressen, seminars, feesten en partijen toe.

Met vriendelijke groet

J. (Jan) Waarts
Teamleider│ Stadsontwikkeling VTH-Omgevingswet │ gemeente ’s-Hertogenbosch │ [mailadres] | 073-6155775 │
06-46971460│ Postbus 12345 │ 5200 GZ ‘s-Hertogenbosch │ www.s-hertogenbosch.nl

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: M.Starreveld <[Wob #606 e-mail]>
Verzonden: woensdag 27 oktober 2021 10:23
Aan: Gemeente <[mailadres]>
Onderwerp: Openbaarheid van bestuur Wob-verzoek inzake vergunningen Libema/Camping het Dierenbos

Geachte Gemeente s-Hertogenbosch,

Bij deze wil ik een beroep doen p de WOB.
Ik zou graag alle vergunningen willen inzien die van toepasing zijn op Camping Het Dierenbos (eigendom van Libema). En dan met name vergunningen die gericht zijn op het houden van evenementen. Met evenementen bedoel ik ook het dagelijkse entertaiment programma, met in de middag en avond de meezing activiteiten op het podium gelegen aan het zwembad en het terras.
Als bewoner van het Sopersebos, Fresia ben ik belanghebbende.

Hoogachtend,
M.Starreveld

-------------------------------------------------------------------

Gebruik ajb dit e-mailadres voor antwoord op dit verzoek.
[Wob #606 e-mail]

Is [Gemeente s-Hertogenbosch vraag e-mailadres] het verkeerde e-mailadres voor Openbaarheid van bestuur Wob-verzoeken aan Gemeente s-Hertogenbosch? Als dat het geval is, gelieve ons dan te contacteren via dit formulier:
https://www.wob-knop.nl/change_request/n...

Disclaimer: dit bericht en alle latere follow-up berichten worden vrij toegankelijk op internet geplaatst. Ons privacy- en auteursrechtsbeleid:
https://www.wob-knop.nl/help/officers

Dank voor uw begrip dat in bepaalde gevallen de publicatie van verzoeken en antwoorden uitgesteld wordt.

Als je deze dienstverlening inzake openbaarheid van bestuur, dankzij deze website, nuttig vindt, kan je aan de webmaster van uw organisatie vragen om een link te plaatsen naar onze website.

De tekst tussen aanhalingstekens tonen

Gemeente s-Hertogenbosch

1 bijlage

Hieronder vindt u de bijlage(n) bij deze mail, deze zijn verstuurd via
FileCap. U kunt ze veilig downloaden door op onderstaande link te klikken.
Let op! De bestanden blijven 30 dagen beschikbaar na het verzenden van de
mail, u dient ze dus binnen deze 30 dagen te downloaden.
[1]https://bestanden.s-hertogenbosch.nl/Fil...
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Geachte heer Starreveld,

 

U heeft een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur
gedaan inzake de vergunning van Libema/Dierenbos.

 

Uw verzoek voldoet niet aan de wettelijke vereisten omdat een verzoek
schriftelijk en ondertekend moet worden gedaan. Ik hoop echter dat ik met
bijgevoegde informatie uw vragen afdoende kan beantwoorden.

 

In het bestemmingsplan Dierenbos heeft dit gebied de bestemming Recreatie
– Verblijfsrecreactie. Het bestemmingsplan laat onder andere congressen,
seminars, feesten en partijen, ondergeschikt aan de recreatieve
verblijfsfunctie toe. Hier zijn dus geen verdere vergunningen voor nodig.
Wel moet worden voldaan aan de (geluids)normen zoals die zijn opgenomen in
bijgevoegde milieuvergunning.

 

Mocht u onverhoopt onevenredige overlast ervaren dan kunt u een klacht
indienen.

 

De klachten kunnen gemeld worden via:

[2]https://www.milieuklachtencentrale.nl/in...

 

Met vriendelijk groet,

 

Erik Engelsma

 

[3]cid:image001.png@01D7D189.55B2B9A0

 

 

De tekst tussen aanhalingstekens tonen

References

Visible links
1. https://bestanden.s-hertogenbosch.nl/Fil...
2. https://www.milieuklachtencentrale.nl/in...
4. https://www.s-hertogenbosch.nl/
5. https://www.s-hertogenbosch.nl/emaildisc...