Geachte Gemeente Vlissingen,
Op 5 mei 2022 wordt het Bevrijdingsfestival ook op de Jan Weugkade gehouden.
Als bewoner van Jan Weugkade 81 wil ik weten welke voorwaarden aan de hiervoor verleende vergunning door de gemeente zijn vastgesteld.
Het gaat wat mij betreft om de voorwaarden die betrekking hebben op:
- geluidsoverlast en vanaf en tot welke tijden muziek e.d. mag worden geproduceerd en in welke mate;
- de toegankelijkheid voor de bewoners van de Jan Weugkade;
- de veiligheid ter plaatse.
Hoogachtend,

Jos Menheere
Jan Weugkade 81
4381 NM Vlissingen
0623040030

Gemeente Vlissingen

Beste meneer/mevrouw,

Dit is een automatische ontvangstbevestiging van uw e-mailbericht. De
e-mail sturen wij door naar het team dat deze in behandeling neemt. Als
het nodig is, registreren wij de e-mail.

Als u via deze weg een aanvraag indient, houdt deze ontvangstbevestiging
geen beoordeling in of de aanvraag compleet en juist is ingediend. We
kunnen u in bepaalde gevallen vragen deze aanvraag nog schriftelijk in te
dienen.

Met vriendelijke groet,

Postregistratie gemeente Vlissingen

Gemeente Vlissingen

Geachte heer/mevrouw,

Wij hebben uw brief met onderwerp: 'Wob-verzoek van J. Menheere inzake
Vergunningsvoorwaarden Bevrijdingsfestival ' ontvangen. De brief is
geregistreerd onder nummer: 2111367.
In het geval dat u een aanvraag indient, dan houdt deze
ontvangstbevestiging geen beoordeling in of de aanvraag volledig en juist
is ingediend.

Contact
Voor vragen neemt u contact op met het klantcontactcentrum van de gemeente
Vlissingen via telefoonnummer 14 0118, per email [Gemeente Vlissingen vraag e-mailadres] of
via het klantportaal.

Met vriendelijke groet,
Post- en archiefzaken van de gemeente Vlissingen
T 0118-487000 | [mailadres]
vlissingen.nl | Twitter | Facebook
Paul Krugerstraat 1 | 4382 MA Vlissingen
Postbus 3000 | 4380 GV Vlissingen

Tim Staal heeft een opmerking geplaatst ()

Geachte heer Menheere,

Wij zijn bezig de site te verbeteren en bekijken daarom de verzoeken die totdusver gedaan zijn en vragen de gebruikers soms om een korte toelichting. U geeft aan dat uw verzoek is toegewezen, maar op de site zijn geen besluit of documenten te vinden. Kunt u kort toelichten op welke wijze uw verzoek is toegewezen en waarom dit niet via de site is gegaan?

Met vriendelijke groet,
Tim Staal (beheerder)