Verkeersbesluit Gemeente

Han de Vries deed dit verzoek in het kader van Openbaarheid van bestuur aan Gemeente Uithoorn

Anti spam maatregelen zijn van toepassing met betrekking tot dit oudere verzoek.laat ons het alsjeblieft weten als opvolging nodig is of als je problemen ondervindt.

Het Woo-verzoek is gedeeltelijk toegewezen.

Geachte Gemeente Uithoorn,

Ik ben belanghebbende in een verkeerszaak waarbij ik U verzoek om het (algemeen) Verkeersbesluit van de Gemeente Uithoorn richting mij openbaar te maken.

Hoogachtend,

Han de Vries

Gemeente Uithoorn

Geachte heer, mevrouw,

Bedankt voor uw bericht. Wij hebben uw mail goed ontvangen.

Uw e-mail zal worden doorgestuurd naar de juiste afdeling.

Met vriendelijke groet,

Gemeente Uithoorn

Postbus 8
1420 AA Uithoorn
T (0297) 513 111
[1]www.uithoorn.nl

References

Visible links
1. http://www.uithoorn.nl/

Gemeente Uithoorn

Geachte heer/mevrouw  {} ,

U kunt uw Woo-verzoek hier indienen: [1]Informatieaanvraag Wet open
overheid - Gemeente Uithoorn 

De documenten die u heeft verzocht zijn vermoedelijk al openbaar en hier
terug te vinden:
[2]https://zoek.officielebekendmakingen.nl/...

Mocht u er niet uit komen, graag via eerstgenoemde link een Woo-verzoek
indienen en dan graag ook aangeven van welk jaar u het verkeersbesluit
wilt. 
 
Met vriendelijke groet,

Abdelkader el Meziani
Allround juridisch adviseur
Team Juridische Zaken

Gemeente Uithoorn

Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
T: 0297-513111

Zaaknummer: 2022-075605

Disclaimer

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Is dit bericht
niet voor u bestemd, dan stel ik het op prijs als u mij dit meldt.

 

References

Visible links
1. https://www.uithoorn.nl/Home/Contact_met...
2. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/...