Het is niet bekend of het meest recente antwoord op dit verzoek al dan niet de gevraagde informatie bevat – als je M.J. de Haan-Boerdijk bent, gelieve in te loggen en het voor iedereen zichtbaar te maken.

Verkeerstellingen ivm Hof van Poortugaal

M.J. de Haan-Boerdijk deed dit verzoek in het kader van Wet open overheid aan Gemeente Albrandswaard

Anti spam maatregelen zijn van toepassing met betrekking tot dit oudere verzoek.laat ons het alsjeblieft weten als opvolging nodig is of als je problemen ondervindt.

Wij verwachten dat M.J. de Haan-Boerdijk het recente antwoord leest en de status aanpast.

M.J. de Haan-Boerdijk

Geachte Gemeente Albrandswaard,

In het rapport Hof van Poortugaal, Nadere uitwerking verkeer en ontwerp d.d. 6 december 2023, opgesteld door Bureau Goudappel, worden verkeerstellingen genoemd die in februari 2023 zouden zijn gehouden.
Ik zou graag de beschikking krijgen over de resultaten van die tellingen, met vermelding van de tijdvakken waarin is geteld. Ik verzoek u mij deze informatie te verstrekken.

Hoogachtend,
M.J. de Haan-Boerdijk, Linnaeusstraat

Gemeente Albrandswaard

Geachte heer/mevrouw,

Hartelijk dank voor uw (aan)vraag of melding. Uw (aan)vraag/melding is bij
ons geregistreerd onder zaaknummer 2024-003733.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de gemeente, bereikbaar onder het
telefoonnummer: (010) 506 11 11. Houd het zaaknummer van uw aanvraag bij
de hand.

Uw (aan)vraag/melding betreft het onderstaande:

Verzoek in het kader van de Wet open overheid inzake Verkeerstellingen ivm
Hof van Poortugaal

Waarom deze e-mail?
U heeft bij het indienen van uw (aan)vraag/melding uw e-mailadres
ingevuld. Daarom ontvangt u een e-mail met de bevestiging van uw
(aan)vraag/melding.

Wilt u op de hoogte gehouden worden van de behandeling?
Neem dan contact op met de gemeente en vermeld het zaaknummer 2024-003733.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de gemeente, bereikbaar onder het
telefoonnummer: (010) 506 11 11.

Met vriendelijke groet,

Gemeente Albrandswaard

Het is niet bekend of het meest recente antwoord op dit verzoek al dan niet de gevraagde informatie bevat – als je M.J. de Haan-Boerdijk bent, gelieve in te loggen en het voor iedereen zichtbaar te maken.