Verklaring en bewijs van beschikking 0702221232055573

Annika deed dit verzoek in het kader van Openbaarheid van bestuur aan Gemeente Amersfoort

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

De termijn voor de beantwoording van dit Woo-verzoek is ruimschoots overschreden . Volgens de wet had Gemeente Amersfoort al een beslissing moeten nemen, ongeacht bijzondere omstandigheden (details). Je kunt een klacht indienen per Bezwaar maken.

Amersfoort, 8 maart 2022

Geachte Gemeente Amersfoort,

Hierbij dien ik een WOB-verzoek in om de verklaring en het bewijs van beschikking 0702221232055573 in te kunnen zien.

Mijn vragen betreffen:
1) schriftelijke verklaring en toelichting van verbalisant 055573, die op 07.02.2022 de zilvergrijze RAV4 met kenteken 36TZSL heeft bekeurd volgens feitnummer R315b
2) visueel bewijs van de geconstateerde overtreding zoals bij punt 1) beschreven
3) alle boetes met feitcode m R397i in zone voor vergunning parkeren A1 in Amersfoort centrum / autoluwe binnenstad op 7 februari 2022

Hoogachtend,

Annika Dijcks
Zuidsingel 36
3811 HC Amersfoort
BSN 183542289