verslag VIER OGEN principe - foute vergunning - vriendjespolitiek - wabo D22-029711

De termijn voor de beantwoording van dit Woo-verzoek is ruimschoots overschreden . Volgens de wet had Gemeente Apeldoorn al een beslissing moeten nemen, ongeacht bijzondere omstandigheden (details). Je kunt een klacht indienen per Bezwaar maken.

Theo Rijkenhuizen

Geachte Gemeente Apeldoorn,

Wilt u op basis van de Woo het document/verslag van het VIER OGEN principe bij besluit wabo D22-029711 openbaren en ons toesturen. Hieronder een aanduiding van wat wij bedoelen en burgemeester T. Heerts naar verwijst in zijn document Dos nr 2021-094212.

In 2016 geeft hij collega's een bij hun bijgebouwenproject passende foute tweede uitwegvergunning uitkomend op een kruising (wabo D16/012450). Het uitwegenbeleid 2012 staat dat niet toe. Het college zegt: de vergunning had nooit verleend mogen worden, een foutje, dat kan.
In 2018 geeft hij binnen een week op aanvraag een foute zes meter uitwegvergunning terwijl het beleid maximaal 3,5 meter toestaat (wabo D18/018444). Het college zegt: een foutje, dat kan.
Omdat het steeds dezelfde behandelaar is, voert de burgemeester het “VIER OGEN principe" in (Dos nr 2021-094212).
Juni 2022 gunt hij toch weer binnen twee weken een foute tweede opritvergunning van 4.7 meter uitkomend op een kruising (wabo D22-029711). Het college zwijgt in alle talen.

Hoogachtend,
T. Rijkenhuizen [email address]