Verslaggeving lokale driehoek MVV Maastricht - ADO Den Haag

De termijn voor de beantwoording van dit Woo-verzoek is ruimschoots overschreden . Volgens de wet had Gemeente Maastricht al een beslissing moeten nemen, ongeacht bijzondere omstandigheden (details). Je kunt een klacht indienen per Bezwaar maken.

Geachte Gemeente Maastricht,

Graag dien ik een Woo-verzoek in omtrent de besluitvorming van de lokale driehoek rondom de wedstrijd MVV Maastricht - ADO Den Haag en de besloten buscombi voor ADO Den Haag.

Hoogachtend,

Jelmer Pool
06-28763875

Gemeente Maastricht

Onderwerp: incorrecte indiening Woo-verzoek

Geachte heer/mevrouw,

Op 19-04-2024 heeft de Gemeente Maastricht van u een email ontvangen met een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

Niet op correcte wijze ingediend

Uw verzoek is niet op correcte wijze ingediend. Wij delen u hierbij mede dat de Gemeente Maastricht een specifieke elektronische weg heeft opengesteld ingevolge artikel 2:15 lid 1 van de Algemene wet Bestuursrecht (Awb) voor verzoeken in het kader van de Woo. Concreet betekent dit, dat Woo verzoeken via de elektronische weg alleen kunnen worden ingediend via het door de Gemeente Maastricht daarvoor ingerichte elektronische formulier.

Uw gebrek herstellen

Wij stellen u in de gelegenheid om binnen twee weken na ontvangst van dit bericht het Woo verzoek alsnog op correcte wijze in te dienen. Mocht u hieraan niet voldoen, dan brengen wij u hierbij op de hoogte dat wij uw verzoek niet in behandeling zullen nemen. Het formulier om het verzoek op correcte wijze in te dienen, kunt u vinden op https://www.gemeentemaastricht.nl/wet-op....

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen hebben, kunt u contact opnemen met de Woo coördinator van onze gemeente. Mail uw vraag naar [mailadres]. Of neem telefonisch contact op via +31(0) 43 350 49 00.

Hoogachtend
Namens het college van burgmeester en wethouders van Maastricht,

Team Documentair Informatiemanagement

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Jelmer Pool <[Woo #1249 e-mail]>
Verzonden: donderdag 18 april 2024 16:23
Aan: Post Gemeente Maastricht <[mailadres]>
Onderwerp: Verzoek in het kader van de Wet open overheid inzake Verslaggeving lokale driehoek MVV Maastricht - ADO Den Haag

Geachte Gemeente Maastricht,

Graag dien ik een Woo-verzoek in omtrent de besluitvorming van de lokale driehoek rondom de wedstrijd MVV Maastricht - ADO Den Haag en de besloten buscombi voor ADO Den Haag.

Hoogachtend,

Jelmer Pool
06-28763875

-------------------------------------------------------------------

Gebruik ajb dit e-mailadres voor antwoord op dit verzoek.
[Woo #1249 e-mail]

Is [Gemeente Maastricht vraag e-mailadres] het verkeerde e-mailadres voor Wet open overheid Woo-verzoeken aan Gemeente Maastricht? Laat ons het weten of geef ons het juiste adres door via dit formulier:
https://www.woo-knop.nl/change_request/n...

Disclaimer: dit bericht en alle latere follow-up berichten worden vrij toegankelijk op internet geplaatst. Ons privacy- en auteursrechtsbeleid:
https://www.woo-knop.nl/help/officers

Dank voor uw begrip dat in bepaalde gevallen de publicatie van verzoeken en antwoorden uitgesteld wordt.

Als je deze dienstverlening nuttig vindt, kan je aan de webmaster van uw organisatie vragen om een link naar de Woo-Knop te plaatsen.

-------------------------------------------------------------------
"DISCLAIMER gemeente Maastricht"
"De informatie in dit bericht is uitsluitend bestemd voor de persoon of personen aan wie dit bericht is verzonden. Het bericht kan mogelijk vertrouwelijke informatie bevatten. Mocht dit bericht bij vergissing aan u zijn toegezonden, stuurt u het bericht dan s.v.p. retour afzender en verwijdert u het bericht uit uw bestanden. Het is, zonder onze toestemming, niet toegestaan de u toegezonden informatie te publiceren, te bewerken of verder te verspreiden. In het bericht mogelijk naar voren gebrachte informatie en ideeën zijn in de eerste plaats des schrijvers en vormen niet zonder meer de mening van de gemeente Maastricht."

Geachte Post Gemeente Maastricht,

De tijd van Woo verzoek is verlopen. Graag jullie reactie.

Hoogachtend,

Jelmer Pool