Vertrouwenspersoon

H.Kok deed dit verzoek in het kader van Openbaarheid van bestuur aan Gemeente De Fryske Marren

Anti spam maatregelen zijn van toepassing met betrekking tot dit oudere verzoek.laat ons het alsjeblieft weten als opvolging nodig is of als je problemen ondervindt.

Het Woo-verzoek is geweigerd of afgwezen door Gemeente De Fryske Marren.

Geachte Gemeente De Fryske Marren,

Graag ontvang ik de contactgegevens van de gemeentelijke vertrouwenspersoon.

Hoogachtend,

H.Kok-van Suchtelen van de Haare

Gemeente De Fryske Marren

2 bijlagen

[1]Gemeente De Fryske Marren

Beste meneer, mevrouw,

Bedankt voor uw bericht.

Een collega neemt uw vraag in behandeling
Om uw e-mail te beantwoorden, heb ik deze doorgestuurd naar de
desbetreffende afdeling.

Met vriendelijke groet,

Pieta Boschma
Medewerker KCC

 

 

 

 

De tekst tussen aanhalingstekens tonen

Gemeente De Fryske Marren

2 bijlagen

[1]Gemeente De Fryske Marren

Geachte heer Kok - van Suchtelen van de Haare,

Via de mail hebben wij uw onderstaand verzoek op grond van de Wet
openbaarheid van bestuur (Wob) ontvangen:

 

 

Geachte Gemeente De Fryske Marren,

Graag ontvang ik de contactgegevens van de gemeentelijke
vertrouwenspersoon.

Hoogachtend,

H.Kok-van Suchtelen van de Haare

Deze mail geeft ons aanleiding tot de volgende reactie.

Zoals u eerder ook al gemeld wordt met een Wob-verzoek een officiële
aanvraag ingediend bij de gemeente om een Wob-besluit te nemen. Aanvragen
dienen aan een aantal formele eisen te voldoen, voordat ze in behandeling
genomen kunnen worden. De gemeente De Fryske Marren heeft de elektronisch
weg voor berichtenverkeer niet opengesteld voor het indienen van een
verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (zie artikel 2:15 van
de Algemene wet bestuursrecht). Dat betekent concreet dat, gelet op de
wijze waarop dit Wob-verzoek is ingediend (per mail),  er geen sprake is
van een officieel verzoek in het kader van de Wob.

Het bovenstaande neemt natuurlijk niet weg dat wij uw verzoek wel gelezen
hebben. U vraagt om contactgegevens van de gemeentelijke
vertrouwenspersoon.

 

Het is daarom goed om heel kort in te gaan op de figuur gemeentelijke
vertrouwenspersoon. Binnen de organisatie van gemeente De Fryske Marren
vinden we zaken als pesten, discrimineren, (seksuele) intimidatie,
agressie of geweld op de werkvloer (uiteraard) onacceptabel. We willen als
werknemers immers met respect worden behandeld. Maar stel dat het toch
voorkomt, dan kunnen collega’s met vragen of zorgen bij de
vertrouwenspersoon terecht. Het lijkt er op dat u met uw vraag wilt
bereiken dat u zich kunt wenden tot de gemeentelijke vertrouwenspersoon.
Maar omdat het gaat om een interne voorziening staat de weg naar de
gemeentelijke vertrouwenspersoon voor u, als externe, niet open.

 

Ik ga er vanuit dat op deze manier aan uw verzoek om informatie tegemoet
is gekomen.

Indien u desondanks toch een Wob-verzoek wil indienen, adviseren wij u om
een duidelijk, schriftelijk Wob-verzoek per post in te dienen. In het
verzoek moet duidelijk vermeld staan over welke bestuurlijke
aangelegenheid informatie wordt gevraagd en om welke informatie precies
wordt verzocht. Op dat moment nemen wij het Wob-verzoek in behandeling.

Dit verzoek kan worden gericht aan:

Het college van B&W van gemeente De Fryske Marren
t.a.v. E.A. de Jager, afdeling bedrijfsvoering
Postbus 101
8500 AC Joure
Onder vermelding van: Wob-verzoek

Met vriendelijke groet,

Ewoud de Jager

 

 

 

Met vriendelijke groet,

Ewoud de Jager
Adviseur juridische zaken
Gemeente De Fryske Marren

References

Visible links