Het is niet bekend of het meest recente antwoord op dit verzoek al dan niet de gevraagde informatie bevat – als je Jan hagens bent, gelieve in te loggen en het voor iedereen zichtbaar te maken.

verwijdering ondergrondse containers Slotlaan en afschaffen twee wekelijkse vuilophaal

Jan hagens deed dit verzoek in het kader van Openbaarheid van bestuur aan Gemeente Zeist

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Het wachten is nu op Jan hagens om recente berichten te lezen en de status van het verzoek te updaten.

Geachte Gemeente Zeist,

Afgelopen periode is besloten tot plaatsing van ondergrondse afvalcontainers op diverse (nieuwe) plekken binnen de gemeente Zeist. Bij het kantoor van de ING aan de Slotlaan/1e Hogeweg 200 waren ondergrondse containers geplaatst, deze zijn afgelopen periode verwijderd.
1) Graag zou ik inzage willen hebben in alle documenten, berichten, appjes die met beleid en uitvoering tot plaatsing en verwijdering (!) van ondergrondse afval containers aan en rondom de Slotlaan te maken hebben. Kan er een verband worden gelegd tussen de verwijdering bij het ING-kantoor en de beoogde nieuwe plaatsingen ?? Wat is het beleid t.a.v. verwijderingen, hoe is dit tot stand gekomen en wat zijn de toelichtingen op de uitvoeringsbesluiten.

2)Voorts zou ik graag inzicht willen hebben in beleid en de totstandkoming van het besluit tot afschaffing van de twee wekelijkse vuilophaaldiensten en het overgaan op eens in de 4 weken.
Weliswaar wordt plastic afval nu gescheiden opgehaald, maar vele burgers klagen (vooral in de zomer/hygiëne) dat eens in de 4 weken tot uitpuilende containers leidt met alle gevolgen van dien . Wilt U mij alle berichten/documentatie sturen waaruit een verband tussen het plaatsen/verwijderen van ondergrondse containers en het niet meer 2-wekelijks ophalen van het huisvuil blijkt, of zou kunnen blijken, met bijbehorende argumenten. Inclusief de al dan niet aanpassing van de kosten van vuilophalen naar aanleiding van dit besluit.

Hoogachtend,

jan hagens
2eHogeweg 81G
3701AW Zeist
mob 0654252222

Gemeente Zeist

Geachte heer, mevrouw,

 

Hartelijk dank voor uw e-mailbericht aan de gemeente Zeist.

 

Vanwege een achterstand in het beantwoorden van de binnengekomen e-mails
kan de afhandeltermijn van uw verstuurde e-mail oplopen tot 10 werkdagen.
Mochten we niet meteen het juiste antwoord kunnen geven, laten we u weten
op welke termijn u een inhoudelijk antwoord mag verwachten.

 

Dit is een automatisch gegenereerd bericht. Antwoorden naar de afzender
van dit bericht worden niet verwerkt.

 

Met vriendelijke groet,

 

Mw. Christine (E.M.) de Bruijn,

Teammanager Publiekszaken

 

Gemeente Zeist

Bezoekadres: Het Rond 1

De gemeente Zeist werkt uitsluitend op afspraak. Meer informatie:
[1]www.zeist.nl/contact

Postadres: Postbus 513, 3700 AM Zeist

Telefoon: 14 030 (maandag t/m vrijdag van 08.30 – 17.00 )

Website: [2]www.zeist.nl 

 

 

References

Visible links
1. http://www.zeist.nl/contact
2. http://www.zeist.nl/

Gemeente Zeist

2 bijlagen

Geachte heer Hagens,

 

Hartelijk dank voor uw e-mail aan de gemeente Zeist.

 

Uw Wob-verzoek over de verwijdering van de ondergrondse containers op de
Slotlaan en het afschaffen van de twee wekelijkse vuilophaaldiensten heb
ik in ons systeem geregistreerd onder het nummer 0440911.

 

Wij doen ons uiterste best om binnen de wettelijke termijn van 4 weken,
uiterlijk 14 maart 2022, een besluit op uw Wob-verzoek te nemen. Mocht dit
onverhoopt niet lukken, dan zullen we u daarover berichten.

 

Voor vragen kunt u onder vermelding van ons kenmerk mailen naar
[1] [Gemeente Zeist vraag e-mailadres].

 

Ik vertrouw erop u tot zover voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Met vriendelijke groet,

 

[2][IMG]Randine Matota | Klantregisseur Publiekszaken| Gemeente Zeist

Telefoonnummer 14 030 | [3] [Gemeente Zeist vraag e-mailadres]

[4]www.zeist.nl |  [5]twitter |  [6]facebook | [7]instagram

Bezoekadres: Het Rond 1, Zeist

In Zeist op: dinsdag t/m vrijdag

 

 

 

 

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Jan hagens [mailto:[Wob #643 e-mail]]
Verzonden: maandag 14 februari 2022 13:15
Aan: Zeist
Onderwerp: Openbaarheid van bestuur Wob-verzoek inzake verwijdering
ondergrondse containers Slotlaan en afschaffen twee wekelijkse vuilophaal

 

Geachte Gemeente Zeist,

 

 

Afgelopen periode is besloten tot plaatsing van ondergrondse
afvalcontainers op diverse (nieuwe)  plekken binnen de gemeente Zeist. Bij
het kantoor van de ING aan de Slotlaan/1e Hogeweg 200  waren ondergrondse
containers geplaatst, deze zijn afgelopen periode verwijderd.

1) Graag zou ik inzage willen hebben in alle documenten, berichten, appjes
die met beleid en uitvoering tot plaatsing  en verwijdering (!)  van
ondergrondse afval containers aan en rondom de Slotlaan te maken hebben.
Kan er een verband worden gelegd tussen de verwijdering bij het
ING-kantoor en de beoogde nieuwe plaatsingen ?? Wat is het beleid t.a.v.
verwijderingen, hoe is dit tot stand gekomen en wat zijn de toelichtingen
op de uitvoeringsbesluiten.

 

 

2)Voorts zou ik graag inzicht willen hebben in beleid en de totstandkoming
van het besluit tot afschaffing van de twee wekelijkse vuilophaaldiensten
en het overgaan op eens in de 4 weken.

Weliswaar wordt plastic afval nu gescheiden opgehaald, maar vele burgers
klagen (vooral in de zomer/hygiëne) dat eens in de 4 weken tot uitpuilende
containers leidt met alle gevolgen van dien . Wilt U mij alle
berichten/documentatie sturen waaruit een verband tussen het
plaatsen/verwijderen van ondergrondse containers en het niet meer
2-wekelijks ophalen van het huisvuil blijkt, of zou kunnen blijken, met
bijbehorende argumenten. Inclusief de al dan niet  aanpassing van de
kosten van vuilophalen naar aanleiding van dit besluit. 

 

 

Hoogachtend,

 

 

jan hagens

2eHogeweg 81G

3701AW Zeist

mob 0654252222

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

 

Gebruik ajb dit e-mailadres voor antwoord op dit verzoek.

[Wob #643 e-mail]

 

 

Is [Gemeente Zeist vraag e-mailadres] het verkeerde e-mailadres voor Openbaarheid van bestuur
Wob-verzoeken aan Gemeente Zeist? Als dat het geval is, gelieve ons dan te
contacteren via dit formulier:

https://www.wob-knop.nl/change_request/n...

 

 

Disclaimer: dit bericht en alle latere follow-up berichten worden vrij
toegankelijk op internet geplaatst. Ons privacy- en auteursrechtsbeleid:

https://www.wob-knop.nl/help/officers

 

 

Dank voor uw begrip dat in bepaalde gevallen de publicatie van verzoeken
en antwoorden uitgesteld wordt.

 

 

Als je deze dienstverlening inzake openbaarheid van bestuur, dankzij deze
website, nuttig vindt, kan je aan de webmaster van uw organisatie vragen
om een link te plaatsen naar onze website.

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto: [Gemeente Zeist vraag e-mailadres]
2. http://www.zeist.nl/
3. mailto: [Gemeente Zeist vraag e-mailadres]
4. https://www.zeist.nl/
5. https://www.twitter.com/gemeentezeist
6. https://www.facebook.com/gemeentezeist
7. https://www.instagram.com/gemeentezeist

Het is niet bekend of het meest recente antwoord op dit verzoek al dan niet de gevraagde informatie bevat – als je Jan hagens bent, gelieve in te loggen en het voor iedereen zichtbaar te maken.