Het is niet bekend of het meest recente antwoord op dit verzoek al dan niet de gevraagde informatie bevat – als je A.F.E.M. van Vliet bent, gelieve in te loggen en het voor iedereen zichtbaar te maken.

Verzoek informatie openbare (LED) verlichting / armaturen, digitale infrastructuren

Het wachten is nu op A.F.E.M. van Vliet om recente berichten te lezen en de status van het verzoek te updaten.

A.F.E.M. van Vliet

Geachte Gemeente IJsselstein,

Graag ontvang ik van u het volgende:
- Een lijst van de lantaarnpalen die in IJsselstein staan (openbare verlichtingslijst)
- Beleidsnota's omtrent openbare verlichting
- Aanbestedingen of aankopen aan/van bedrijven omtrent het plaatsen van armaturen
- Aanbestedingen of aankopen van LED-verlichting/lantaarnpalen, alle onderdelen dienaangaande
- Beleidsnota's omtrent smartcities / het smart maken van de publieke ruimte
- Alle interne e-mails betreffende het aanleggen van digitale en/of draadloze infrastructuren voor communicatie/the internet of things
- Beleidsnotities aangaande smartmeters
- Technische eisen aan lantaarnpalen en onderdelen
- Instructies aan de gemeente/burgemeester vanuit de rijksoverheid/veiligheidsregio aangaande crowd control/civil monitoring.

Ten aanzien van de door u reeds gepubliceerde informatie over het bovenstaande, verneem ik graag de vindplaats hiervan.

Hoogachtend,
A.F.E.M. van Vliet

Gemeente IJsselstein

2 bijlagen

  • Attachment

    Openbaarheid van bestuur Wob verzoek inzake Verzoek informatie openbare LED verlichting armaturen digitale infrastructuren.html

    0K Download

  • Attachment

    Informatieverzoek inzake openbare LED verlichting armaturen digitale infrastructuren.pdf

    32K Download View as HTML

Beste heer/mevrouw,

Uw bovengenoemde brief/mail hebben wij in goede orde ontvangen. 

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op via telefoonnummer 14030 en
noem daarbij het bovengenoemde zaaknummer.

Met vriendelijke groet,

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN IJSSELSTEIN,

Deze brief is automatisch gemaakt en daarom niet ondertekend.

Met deze verwijzing kun je via onze website informatie opvragen over de
status van de zaak:

[1]https://loket.ijsselstein.nl/mozard/!ver...

Reageren via e-mail is mogelijk als u onderstaande referentie onderaan uw
reactie laat staan: mzrdrefoyt864aaljzvrygz9jt9dyfbfrb72ia2fbcij8woferdrzm

References

Visible links
1. https://loket.ijsselstein.nl/mozard/!ver...

Uw verificatiecode is 143096.

Uw verificatiecode is 182447.

Uw verificatiecode is 785519.

Uw verificatiecode is 481446.

Gemeente IJsselstein

Beste verzoeker,

Het indienen van Wob-verzoeken langs digitale weg is in onze gemeente
alleen mogelijk door gebruik te maken van een webformulier op de website
van de gemeente. Het adres [1] [Gemeente IJsselstein vraag e-mailadres] is daarvoor niet
opengesteld.

Ik verzoek u daarom uw verzoek binnen 14 dagen opnieuw in te dienen,
hetzij via het webformulier of schriftelijk. Bij geen reactie zal uw
verzoek niet in behandeling worden genomen.

Met vriendelijke groet,

gemeente IJsselstein

Met deze verwijzing kun je via onze website informatie opvragen over de
status van de zaak:

[2]https://loket.ijsselstein.nl/mozard/!ver...

Reageren via e-mail is mogelijk als u onderstaande referentie onderaan uw
reactie laat staan: mzrdref4zhumrdvksvrs4tmc31wdbw7vszkcf4sesokbllaferdrzm

References

Visible links
1. mailto: [Gemeente IJsselstein vraag e-mailadres]
2. https://loket.ijsselstein.nl/mozard/!ver...

Gemeente IJsselstein

Beste heer, mevrouw,

Op onze verzoek om uw aanvraag op een correcte manier in te dienen is geen
vervolg gekomen. Er is daarom besloten om uw aanvraag niet in behandeling
te nemen.

Met vriendelijke groet,

gemeente IJsselstein.

Met deze verwijzing kun je via onze website informatie opvragen over de
status van de zaak:

[1]https://loket.ijsselstein.nl/mozard/!ver...

Reageren via e-mail is mogelijk als u onderstaande referentie onderaan uw
reactie laat staan: mzrdref5x7v7go7alatnuupx3z5nfbi8rsbp1iwr5rvdt9lferdrzm

References

Visible links
1. https://loket.ijsselstein.nl/mozard/!ver...

Uw verificatiecode is 856686.

Uw verificatiecode is 508572.

Uw verificatiecode is 729267.

Uw verificatiecode is 352117.

Uw verificatiecode is 272880.

Uw verificatiecode is 918580.

Uw verificatiecode is 449546.

Uw verificatiecode is 980679.

Uw verificatiecode is 106443.

Uw verificatiecode is 159468.

Uw verificatiecode is 781099.

Uw verificatiecode is 624171.

Uw verificatiecode is 302198.

Uw verificatiecode is 723735.

Uw verificatiecode is 164875.

Uw verificatiecode is 198810.

Uw verificatiecode is 547355.

Uw verificatiecode is 282792.

Uw verificatiecode is 876176.

Uw verificatiecode is 493221.

Uw verificatiecode is 288747.

Uw verificatiecode is 260894.

Uw verificatiecode is 399613.

Uw verificatiecode is 132508.

Uw verificatiecode is 767702.

Uw verificatiecode is 405815.

Uw verificatiecode is 456306.

Uw verificatiecode is 308646.

Uw verificatiecode is 144650.

Uw verificatiecode is 181247.

Uw verificatiecode is 895560.

Uw verificatiecode is 193894.

Uw verificatiecode is 439744.

Uw verificatiecode is 688398.

Het is niet bekend of het meest recente antwoord op dit verzoek al dan niet de gevraagde informatie bevat – als je A.F.E.M. van Vliet bent, gelieve in te loggen en het voor iedereen zichtbaar te maken.