verzoek om het gemeentelijk Steefbeeld ,

T. Jansen deed dit verzoek in het kader van Wet open overheid aan Gemeente Noordenveld

Anti spam maatregelen zijn van toepassing met betrekking tot dit oudere verzoek.laat ons het alsjeblieft weten als opvolging nodig is of als je problemen ondervindt.

Het Woo-verzoek is toegewezen.

Geacht Gemeente Noordenveld,
Ik verzoek u tot inzage of toegestuurd te krijgen het gemeentelijk streefbeeld van de Oosterduinen, inclusief de begroting en de financiële consequenties voor de diverse groepen eigenaren, samen met de inspraakprocedure als ook de bezwaarprocedures en alle correspondentie tussen de bosclub, de Vvho Oosterduinen en de gemeente naar mij te mailen en/of per post versturen.
Ik neem afstand van van de niet legitieme afspraken die u als gemeente heeft gemaakt met de Bosclub en Vvho in het streefbeeld van de bosclub.
Ik wil me graag op grond van alle documenten voorbereiden op de infoavond van 29 oktober 2022.
Dit omdat er verkeerde informatie op de gemeentelijke website staat.
Nader uitgelegd: Het streefbeeld van de bosclub is voor de bewoners van de Oosterduinen eerst 2 maanden geheim gehouden en daarna op de gemeentelijke website geplaatst.
Dit Streefbeeld bevat verkeerde informatie, dat nu op de website van de gemeente Noordenveld is geplaatst.
Hoop dat u mij de gevraagde stukken voor 28 oktober dan toe sturen, zodat ik mij optimaal kan voorbereiden op deze infoavond.

Hoogachtend.,
T. Jansen

Wij hebben zojuist uw e-mail ontvangen.
Dit is een automatische reactie.
 
Met vriendelijke groet,
Gemeente Noordenveld