verzoek omnummering straatnamen en huisnummers Oosterduinen vanaf 2017

T. Jansen deed dit verzoek in het kader van Wet open overheid aan Gemeente Noordenveld

Anti spam maatregelen zijn van toepassing met betrekking tot dit oudere verzoek.laat ons het alsjeblieft weten als opvolging nodig is of als je problemen ondervindt.

In afwachting van een beslissing op bezwaar door Gemeente Noordenveld inzake hun besluit op dit verzoek.

Geachte Gemeente Noordenveld,
Verzoek om alle documenten.email verkeer, telefoonverslagen, watts app berichtjes betreffende de omnummering straatnamen en huisnummers Oosterduinen vanaf 2017 tot heden, tussen de Vvho, de werkgroep Vindbaarheid en Post.nl. Tevens alle klachten over de omnummering
Gisteren donderdag 19 januari 2023 is er nog een gesprek geweest tussen Jeroen Solleveld, gemeente Noordenveld en Jan Kruize mogelijk van de werkgroep vindbaarheid?
Ook over dit gesprek is geen terugkoppeling geweest naar de Oosterduinen toe.
Terwijl het met de omnummering waardeloos is, veel klachten.

Hoogachtend,

T. Jansen

Hartelijk dank voor uw bericht, uw e-mail is goed ontvangen. Dit is een
automatische reactie.
Wij zullen ervoor zorgen dat uw bericht naar de juiste medewerker of
afdeling wordt gestuurd.
U kunt het gemeentehuis ook telefonisch bereiken via 088 - 050 88 88. Wij
helpen u graag.

Met vriendelijke groet,
Gemeente Noordenveld.

Geachte Gemeente Noordenveld,
U heeft mij gevraagd dit Woo verzoek in te trekken. Dat heb ik overwogen en nu gedaan.
Dit daar u mij vandaag de informatie heeft gegeven op de vragen die ik eerder gesteld heeft en de omnummering van o.a. het D vak is uitgesteld tot medio 2023. Tevens is toegezegd dat de omnummering die nu plaats vind eerst goed afgewerkt gaat worden..
Wat ik wel nog steeds vreemd vind is dat lijkt dat de bewoners schuldig zijn aan deze chaotische omnummering.
Hoop dat er vanaf heden een goed overleg komt met transparantie en communicatie erover.
Anders is een nieuw of herziend Woo verzoek zeker mogelijk.
Bedankt voor het antwoorden van de vragen.

Hoogachtend,

T. Jansen