Het is niet bekend of het meest recente antwoord op dit verzoek al dan niet de gevraagde informatie bevat – als je Ansje Roozeboom bent, gelieve in te loggen en het voor iedereen zichtbaar te maken.

Verzoek tot informatie over vindplaats van relevante informatie.

Het wachten is nu op Ansje Roozeboom om recente berichten te lezen en de status van het verzoek te updaten.

Geachte Gemeente Haarlemmermeer,

Een recente video van de vlog Een Oorlog Reeds Verloren is de oorzaak van mijn WOB
verzoek / verzoek tot informatie.

Van u zou ik graag het volgende ontvangen:
1. Een lijst met de lantaarnpalen die in onze gemeente staan (een openbare
verlichtingslijst).
2. Beleidsnota’s omtrent openbare verlichting.
3. Aanbestedingen of aankopen aan/van bedrijven omtrent het plaatsen van armaturen.
4. Aanbestedingen of aankopen van LED verlichting / lantaarnpalen, alle onderdelen
dienaangaande.
5. Beleidsnota’s omtrent smartcities / het smart maken van de publieke ruimte.
6. Alle interne e-mails omtrent het aanleggen van digitale en/of draadloze
infrastructuren voor communicatie / the internet of things.
7. Beleidsnotities aangaande smartmeters.
8. Technische eisen aan lantaarnpalen en onderdelen.
9. Instructies aan de gemeente / burgemeester vanuit de rijksoverheid /
veiligheidsregio aangaande crowd control / civil monitoring.

Ten aanzien van de door u reeds gepubliceerde informatie over bovenstaande zou ik graag de vindplaats hiervan van u vernemen. Voor het overige is mijn informatieverzoek gebaseerd op de Wet openbaarheid van bestuur.

In afwachting van de informatie teken ik,

Hoogachtend,
mevrouw A. Roozeboom

Gemeente Haarlemmermeer

Geachte heer, mevrouw,

 

Uw bericht is in goede orde ontvangen en wordt in behandeling genomen.

 

Met vriendelijke groet,

Gemeente Haarlemmermeer

 

Q Denk aan het milieu voor u besluit deze mail te printen!

De tekst tussen aanhalingstekens tonen

Gemeente Haarlemmermeer

Beste mevrouw Roozeboom,

Op 11 juni 2021 heeft u per e-mail een verzoek ingediend op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur (Wob).
De gemeente heeft de elektronische weg echter niet opengesteld voor het indienen van Wob-verzoeken (artikel 2:15 lid 1 Awb). Dit kunt u lezen op onze site (zie https://haarlemmermeergemeente.nl/bestuu...)

Op grond van artikel 4:5 Awb krijgt u de gelegenheid om binnen 2 weken na verzending van dit bericht uw Wob-verzoek schriftelijk in te dienen bij het College van burgemeester en wethouders Gemeente Haarlemmermeer, Postbus 250, 2130 AG Hoofddorp.
Doet u dat niet dan kan de gemeente uw verzoek op grond van artikel 4:5 van de Awb buiten behandeling laten.

Ik ga ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,
namens dezen,

Mevrouw E.A. Willems
juridisch adviseur
Team juridische zaken

Q Denk aan het milieu voor u besluit deze mail te printen!

De tekst tussen aanhalingstekens tonen

Gemeente Haarlemmermeer

1 bijlage

Geachte mevrouw Roozenboom,

In de bijlage treft u een brief aan. Dit document is bij ons bekend onder zaaknummer 4916324.

Als u vragen heeft, neemt u dan contact op met de contactpersoon zoals vermeld in de brief.

Met vriendelijke groet,

Gemeente Haarlemmermeer
Postbus 250
2130 AG Hoofddorp

Q Denk aan het milieu voor u besluit deze mail te printen!

De tekst tussen aanhalingstekens tonen

Het is niet bekend of het meest recente antwoord op dit verzoek al dan niet de gevraagde informatie bevat – als je Ansje Roozeboom bent, gelieve in te loggen en het voor iedereen zichtbaar te maken.