Verzoek tot openbaarheid van verzoeken tot (incidentele)standplaatsen gemeente Hengelo

Het Woo-verzoek is geweigerd of afgwezen door Gemeente Hengelo.

Geachte Gemeente Hengelo,

hierbij verzoek ik u openbaarheid te geven van de verzoeken van om een standplaats in te nemen binnen de gemeente Hengelo van de afgelopen 10 jaar. Het gaat hier om:
-het aantal verzoeken
-de verzoeken per standplaats
- de branche van de verzoeken.
Dit ook graag per datum weergegeven, zowel schriftelijk als mondeling.

Hoogachtend,
Jeroen Beekman
tel: 06-55752523

Gemeente Hengelo

Geachte heer ,

Wij hebben uw bericht op 08 juni 2020 ontvangen. Voor de behandeling
hiervan is een zaak aangemaakt met nummer 3081148 - WOB-verzoek mbt
standplaats aanvragen van afgelopen 10 jaar.

Wij informeren u over de voortgang.

Met vriendelijke groet,

Gemeente Hengelo

Deze e-mail is automatisch gemaakt en verzonden. Het is niet mogelijk om
naar dit e-mailadres een bericht te sturen. Er kunnen aan deze e-mail geen
rechten worden ontleend.
Op dit bericht is onze disclaimer van kracht.
Zie hiervoor www.hengelo.nl/disclaimer.

Gemeente Hengelo

Geachte heer ,

Uw zaak 3081148 - WOB-verzoek mbt standplaats aanvragen van afgelopen 10
jaar is aan de behandelende afdeling toegewezen.

Wij controleren of we voldoende informatie hebben om uw zaak in
behandeling te nemen. Indien wij meer informatie nodig hebben, zullen wij
u berichten hoe u deze informatie aan kunt leveren. Wanneer wij voldoende
informatie hebben, ontvangt u bericht dat wij uw zaak in behandeling
hebben genomen.

Voor vragen kunt u bellen met de gemeente Hengelo via telefoonnummer
14-074. Houd het zaaknummer bij de hand.

Met vriendelijke groet,

Gemeente Hengelo

Deze e-mail is automatisch gemaakt en verzonden. Het is niet mogelijk om
naar dit e-mailadres een bericht te sturen. Er kunnen aan deze e-mail geen
rechten worden ontleend.
Op dit bericht is onze disclaimer van kracht.
Zie hiervoor www.hengelo.nl/disclaimer.

Gemeente Hengelo

Geachte heer ,

Uw zaak 3081148 - WOB-verzoek mbt standplaats aanvragen van afgelopen 10
jaar hebben wij in behandeling genomen.
De zaak wordt zo snel mogelijk door ons afgehandeld. Wij streven ernaar
dit uiterlijk 06 jul 2020 te doen.

Voor vragen kunt u bellen met de gemeente Hengelo via telefoonnummer
14-074. Houd het zaaknummer bij de hand.

Met vriendelijke groet,

Gemeente Hengelo

Deze e-mail is automatisch gemaakt en verzonden. Het is niet mogelijk om
naar dit e-mailadres een bericht te sturen. Er kunnen aan deze e-mail geen
rechten worden ontleend.

Op dit bericht is onze disclaimer van kracht.
Zie hiervoor www.hengelo.nl/disclaimer.

Gemeente Hengelo

Geachte heer ,

Uw zaak 3081148 - WOB-verzoek mbt standplaats aanvragen van afgelopen 10
jaar hebben wij afgehandeld.
Wanneer u nog geen reactie heeft ontvangen, dan volgt dit binnenkort.

Met vriendelijke groet,

Gemeente Hengelo

Deze e-mail is automatisch gemaakt en verzonden. Het is niet mogelijk om
naar dit e-mailadres een bericht te sturen. Er kunnen aan deze e-mail geen
rechten worden ontleend.
Op dit bericht is onze disclaimer van kracht.
Zie hiervoor www.hengelo.nl/disclaimer.

Gemeente Hengelo

3 bijlagen

 

 

 

Geachte heer/mevrouw,

 

Hierbij ontvangt u een kopie van een vandaag verzonden brief.

 

Met vriendelijke groet,

 

 

Afdeling Informatie Management

 

Gemeente Hengelo | Postbus 18 | 7550 AA Hengelo

T: 14-074

M:

W: www.hengelo.nl

E:

 

 

 

Op dit bericht is onze disclaimer van kracht.
Zie hiervoor www.hengelo.nl/disclaimer.