Het is niet bekend of het meest recente antwoord op dit verzoek al dan niet de gevraagde informatie bevat – als je F.J.M. van Oorschot bent, gelieve in te loggen en het voor iedereen zichtbaar te maken.

VERZOEK WET OPENBAARHEID VAN BESTUUR INZAKE aanleg transportkabel Krabbegors/Duivelseiland Dordrecht

F.J.M. van Oorschot deed dit verzoek in het kader van Openbaarheid van bestuur aan Gemeente Dordrecht

Anti spam maatregelen zijn van toepassing met betrekking tot dit oudere verzoek.laat ons het alsjeblieft weten als opvolging nodig is of als je problemen ondervindt.

Wij verwachten dat F.J.M. van Oorschot het recente antwoord leest en de status aanpast.

F.J.M. van Oorschot

Gemeente Dordrecht
Afdeling WOB
Postbus 550
3300 AN Dordrecht

Zwijndrecht, 6 september 2021
PER EMAIL

VERZOEK WET OPENBAARHEID VAN BESTUUR INZAKE aanleg transportkabel Krabbegors/Duivelseiland Dordrecht

Geachte mevrouw, mijnheer,
Hierbij doet ondergetekende beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur en verzoekt over het bovengenoemde onderwerp om toezending van een afschrift van de volgende documenten inzake de aanleg van een transportkabel ten behoeve voor grotere vermogens op Krabbegors/Duivelseiland (onder andere) ten behoeve van de te realiseren windturbine op het terrein aan de Van Leeuwenhoekweg 33 te Dordrecht

I. Alle (in- en externe) correspondentie/communicatie die betrekking heeft op het plannen, aanvragen en realiseren van deze transportkabel;
2. Alle correspondentie die betrekking heeft op de kosten van deze distributieleiding, inclusief subsidieverlening en voor wiens rekening;
3. Alle correspondentie die te maken heeft met het transportvermogen van deze transportkabel;
4. Alle correspondentie die aangeeft dat de gemeenteraad van Dordrecht hiervan op de hoogte is gesteld;

Indien u voor de volledige afhandeling van dit WOB-verzoek, dit door moet sturen naar andere bestuursorganen of instanties, wordt een schriftelijke kopie hiervan op prijs gesteld. Als hoofdgeadresseerde van dit WOB-verzoek blijft U echter verantwoordelijk voor de correcte afhandeling hiervan.
Gaarne ontvang ik Uw beschikking en de gevraagde WOB-documenten binnen de wettelijke termijnen.
U bij voorbaat dankend voor de toezending van de WOB-documenten.

Stichting Bewonerscomite LindtWind
F.J.M. van Oorschot
P/A Develweg 3
3333 LA Zwijndreceht

Gemeente Dordrecht

Geachte heer/mevrouw,

Uw aanvraag hebben wij op 6 september 2021 ontvangen. Deze hebben wij
geregistreerd onder nummer 2021-0125300. Wij nemen contact met u op als
wij vragen hebben over uw aanvraag.

Wilt u de afhandeling volgen?

Dat kan op de volgende 2 manieren:

* heeft u het formulier via DigiD of eHerkenning verstuurd? Kijk dan op
uw persoonlijke pagina https://loket.dordrecht.nl.
* heeft u het formulier zonder DigiD of eHerkenning verstuurd? Neem dan
contact met ons op via telefoonnummer 14078. Bij uw contact vragen wij
naar het registratienummer van deze aanvraag.

Met vriendelijke groet,

Gemeente Dordrecht

Het is niet bekend of het meest recente antwoord op dit verzoek al dan niet de gevraagde informatie bevat – als je F.J.M. van Oorschot bent, gelieve in te loggen en het voor iedereen zichtbaar te maken.