Het is niet bekend of het meest recente antwoord op dit verzoek al dan niet de gevraagde informatie bevat – als je E.A. Zwanenburg bent, gelieve in te loggen en het voor iedereen zichtbaar te maken.

Vooronderzoek voorkeurslokatie brandweer Driebruggen

Wij verwachten dat E.A. Zwanenburg het recente antwoord leest en de status aanpast.

E.A. Zwanenburg

Geachte Gemeente Bodegraven-Reeuwijk,

Graag alle info inzake vooronderzoek voorkeurslokatie Brandweer Driebruggen, dus ook notulen/noties overleg omwonenden/veiligheidsregio. Kaarten en alternatieven

Hoogachtend,

E.A. Zwanenburg

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Beste,

Uw Woo-verzoek is afgehandeld. Het verzoek, besluit, de bijlages zijn nu gepubliceerd op onze website:
https://gemeente.bodegraven-reeuwijk.nl/...

Met vriendelijke groet,

Luca Frantzen
Woo contactpersoon
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk

[mailadres]

Het is niet bekend of het meest recente antwoord op dit verzoek al dan niet de gevraagde informatie bevat – als je E.A. Zwanenburg bent, gelieve in te loggen en het voor iedereen zichtbaar te maken.