Het is niet bekend of het meest recente antwoord op dit verzoek al dan niet de gevraagde informatie bevat – als je E.A. Zwanenburg bent, gelieve in te loggen en het voor iedereen zichtbaar te maken.

Vooronderzoek voorkeurslokatie brandweer Driebruggen

E.A. Zwanenburg deed dit verzoek in het kader van Openbaarheid van bestuur aan Gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Anti spam maatregelen zijn van toepassing met betrekking tot dit oudere verzoek.laat ons het alsjeblieft weten als opvolging nodig is of als je problemen ondervindt.

Wij verwachten dat E.A. Zwanenburg het recente antwoord leest en de status aanpast.

E.A. Zwanenburg

Geachte Gemeente Bodegraven-Reeuwijk,

Graag alle info inzake vooronderzoek voorkeurslokatie Brandweer Driebruggen, dus ook notulen/noties overleg omwonenden/veiligheidsregio. Kaarten en alternatieven

Hoogachtend,

E.A. Zwanenburg

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Beste,

Uw Woo-verzoek is afgehandeld. Het verzoek, besluit, de bijlages zijn nu gepubliceerd op onze website:
https://gemeente.bodegraven-reeuwijk.nl/...

Met vriendelijke groet,

Luca Frantzen
Woo contactpersoon
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk

[mailadres]

Het is niet bekend of het meest recente antwoord op dit verzoek al dan niet de gevraagde informatie bevat – als je E.A. Zwanenburg bent, gelieve in te loggen en het voor iedereen zichtbaar te maken.