Waarom krijg ik op mijn WOB verzoek geen antwoord. Op 29 juni 2021 moet er een antwoord zijn van de gemeente 's-Hertogenbosch. Tot op heden niets gehoord op mijn verzoek aan de gemeente.

De termijn voor de beantwoording van dit Woo-verzoek is ruimschoots overschreden . Volgens de wet had Gemeente s-Hertogenbosch al een beslissing moeten nemen, ongeacht bijzondere omstandigheden (details). Je kunt een klacht indienen per Bezwaar maken.

Geachte Gemeente 's-Hertogenbosch,
Graag een antwoord op mijn verzoek om openbaarheid, waarom wij als omwonende niets wisten wat wij voor onze deur kregen (speelplaats Springplank) Het termijn voor antwoord op mijn verzoek was 29 juni 2021 verstreken. Dan moeten wij een antwoord krijgen waarom de Gemeente geen antwoord heeft gegeven. . Helaas tot op heden geen antwoord gehad.
Hopende op een snel antwoord,
Met vriendelijke groet.

Hoogachtend,
J.B.M. Reuser