Waarom verandering mandaat besluit

A.o wiegman deed dit verzoek in het kader van Openbaarheid van bestuur aan Gemeente Veenendaal

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

De termijn voor de beantwoording van dit Woo-verzoek is ruimschoots overschreden . Volgens de wet had Gemeente Veenendaal al een beslissing moeten nemen, ongeacht bijzondere omstandigheden (details). Je kunt een klacht indienen per Bezwaar maken.

Geachte Gemeente Veenendaal,

Graag uitleg waarom de mandaat besluit is veranderd is einde jaar 2020 waar in is dit gedaan

Hoogachtend,

A.o wiegman dr colijnstraat 67 Veenendaal

Geachte Gemeente Veenendaal,

Termijn is ruimschoots verstreken graag snel andwoord

Hoogachtend,

A.o wiegman