Wifi telsensoren Amsterdam Centraal

Douwe Schmidt deed dit verzoek in het kader van Openbaarheid van bestuur aan Gemeente Amsterdam

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Het Woo-verzoek is toegewezen.

Geachte Gemeente Amsterdam,

Bij deze wil ik een verzoek indienen mbt de zes wifi telsensoren bij Amsterdam Centraal Station.
Zoals op deze kaart te zien is hangen daar zes wifi sensoren:
https://maps.amsterdam.nl/cmsa/?LANG=nl

Graag zou ik informatie ontvangen over:

- De maker van deze sensoren
- Het bedrijf dat deze sensoren aan de stad heeft geleverd
- Het aanschafbedrag dat er mee gemoeid was.
- Het merk, type en versie nummer van de hardware
- Een foto de wifi routers voor visuele identificatie
- De software (zowel OS als applicaties die erop draaien) en eventuele patches en updates die er op gezet zijn.
- Een link naar de broncode.
- Of als deze niet openbaar beschikbaar is, dan de code als bestand bijgevoegd.

Hoogachtend,
Douwe Schmidt

Gemeente Amsterdam

Geachte heer Schmidt,

 

Bij mail  van 25 maart, heeft u mij verzocht om informatie over de zes
wifi telsensoren bij Amsterdam Centraal Station. Uw verzoek heeft geheel
betrekking op informatie die berust bij de NS. Daarom heb ik uw verzoek
ter volledige behandeling afgelopen donderdag doorgezonden aan dat
bestuursorgaan via de email [1][mailadres].

 

Vriendelijke groet,

 

Stéphanie Lakenman

Wobcoördinator stadsdeel Centrum

 

Gemeente Amsterdam

Stadsdeel  Centrum

M: +31 6 34179858

[2][mailadres]

 

Amstel 1

1011PN Amsterdam

amsterdam.nl

 

 

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige
afhandeling van e-mailverkeer. Als deze e-mail niet voor u is bestemd,
laat dit dan weten aan de afzender en verwijder de e-mail. Voor meer
informatie: www.amsterdam.nl/proclaimer.

References

Visible links
1. mailto:[mailadres]
2. mailto:[mailadres]

Geachte Lakenman, Stéphanie,

Dank voor uw antwoord. Helaas is het niet het antwoord waar ik op hoopte.
De informatie die ik vraag gaat over sensoren van de gemeente Amsterdam, niet die van de NS.
Het is zo dat de NS ook telsensoren in haar station heeft hangen, maar de zes waar ik informatie over opvraag zijn niet van de NS.

De sensoren staan ook ingetekend op de kaart van Amsterdam.nl
Deze kan je zien op: https://maps.amsterdam.nl/cmsa/

Ik hoop dat de informatie zoals opgevraagd in mn oorspronkelijke WOB verzoek alsnog geopenbaard kan worden.

Daarnaast nog een korte toevoeging: de laatste keer dat ik checkte was de NS geen bestuursorgaan, maar een vervoersmaatschappij.

Hoogachtend,

Douwe Schmidt

Gemeente Amsterdam

Geachte heer Schmidt,

 

U heeft onlangs een Wob-verzoek ingediend m.b.t. de wifi-sensoren op het
Centraal Station.

 

Voor de afhandeling hiervan zou ik graag uw contactgegevens ontvangen
(telefoonnummer, emailadres).

 

Kunt u die mij toesturen?

 

Alvast bedankt!

 

Met vriendelijke groet,

 

J. Luijten

Klachten- en Wob-coördinator Verkeer & Openbare Ruimte en Parkeren

Ruimte & Economie

Gemeente Amsterdam

[1][mailadres]

Weesperstraat 113-117, 1018 VN Amsterdam

Werkdagen: ma-vr

 

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige
afhandeling van e-mailverkeer. Als deze e-mail niet voor u is bestemd,
laat dit dan weten aan de afzender en verwijder de e-mail. Voor meer
informatie: www.amsterdam.nl/proclaimer.

References

Visible links
1. mailto:[mailadres]

Geachte Luijten, Justin,

Dank voor je antwoord. Aangezien de informatie op deze website allemaal openbaar is deel ik niet graag hier mijn 06 en email gegevens.

Maar mocht je een emailadres hebben waar ik je direct op kan bereiken, dan hoor ik het graag.

Hoogachtend,

Douwe Schmidt

Tim Staal heeft een opmerking geplaatst ()

Beste heer Schmidt,

Binnenkort gaan we de site verder verbeteren en in dat kader bekijken we de verzoeken die tot dusver op de site gedaan zijn. Jammer dat het niet lukte om de gevraagde informatie via de site te ontvangen, zodat deze ook voor anderen beschikbaar is. Kunt wellicht een korte opmerking plaatsen onder uw verzoek of u uiteindelijk wel de documenten/informatie die u zocht heeft kunnen bemachtigen en hoe dat ging?

Met vriendelijke groet,
Tim Staal (beheerder)