Wifipunten free wifi netwerk

Frank Zweers deed dit verzoek in het kader van Openbaarheid van bestuur aan Gemeente Zeist

Anti spam maatregelen zijn van toepassing met betrekking tot dit oudere verzoek.laat ons het alsjeblieft weten als opvolging nodig is of als je problemen ondervindt.

Dit verzoek is ingetrokken door de gebruiker die het gedaan heeft. Er staat mogelijk een uitleg in de onderstaande correspondentie.

Geachte Gemeente Zeist,

Is er in het centrum nog een gratis wifi netwerk dat gefaciliteerd wordt door de gemeente Zeist? Indien dit zo is, zouden wij graag willen weten waar precies de wifi hotspots staan in de stad. Wat is het bereik is (hoe ver reikt het signaal per wifipunt) en op welke frequentie werken deze? Indien er geen gratis wifi meer is, zouden wij willen weten wanneer dit is afgeschaft, wat daarvan de reden is en of er plannen zijn voor een hernieuwde lancering.

Hoogachtend,

Frank Zweers
Lizzy Weeber

Gemeente Zeist

Dit is een automatisch gegenereerd bericht. Antwoorden naar de afzender
van dit bericht worden niet verwerkt.

 

 

Geachte heer, mevrouw,

 

 

Hartelijk dank voor uw e-mailbericht aan de gemeente Zeist.

U ontvangt zo spoedig mogelijk maar binnen 10 werkdagen een inhoudelijk
antwoord op uw vraag. Als dat niet mogelijk is, dan ontvangt u binnen vijf
werkdagen een bericht waarin wij aangeven op welke termijn u antwoord mag
verwachten.

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Mw. Christine (E.M.) de Bruijn,

Teammanager Publiekszaken

 

Gemeente Zeist

Bezoekadres: Het Rond 1

De gemeente Zeist werkt uitsluitend op afspraak. Meer informatie:
[1]www.zeist.nl/contact

Postadres: Postbus 513, 3700 AM Zeist

Telefoon: 14 030 (maandag t/m vrijdag van 08.30 – 17.00 )

Website: [2]www.zeist.nl 

 

 

References

Visible links
1. http://www.zeist.nl/contact
2. http://www.zeist.nl/

Gemeente Zeist

Geachte heer Zweers,

Hartelijk dank voor uw e-mail. Ik heb uw mail geregistreerd onder kenmerk 82199. U wilt een Woo-verzoek digitaal indienen.

De procedure voor het digitaal indienen van een WOO-verzoek is als volgt. Via het digitale formulier in de onderstaande link kunt u een WOO-verzoek indienen: https://www.zeist.nl/gemeente-bestuur-en... Na ontvangst van uw aanvraagformulier ontvangt u een ontvangstbevestiging en neemt de WOO-coördinator uw verzoek verder in behandeling. Ervan uitgaande u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben sluit ik de zaak met kenmerk 82199 af.

Met vriendelijke groet,

Aylin Durak - Temel | Medewerker KCC | Gemeente Zeist
Telefoonnummer 14030 (09.00 – 13.00 uur)
www.zeist.nl/contact | twitter | facebook | instagram
Bezoekadres: Het Rond 1, Zeist
Aan het werk op: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag