Windmolen en zonneparken binnen de gemeentegrens

Maurice Lucas deed dit verzoek in het kader van Openbaarheid van bestuur aan Gemeente Delft

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Het Woo-verzoek is geweigerd of afgwezen door Gemeente Delft.

Geachte Gemeente Delft,

Graag zou ik van de gemeente Delft willen ontvangen waar in de gemeente de komende jaren windmolens gepland zijn en waar zonneparken.
Voor welke locaties zijn er al vergunningsaanvragen ingediend voor een windmolen?
Voor welke locaties zijn er al vergunningsaanvragen ingediend voor een zonnepark?

In welke gebieden zouden eventueel windmolens kunnen komen? Bv een aanduiding op een kadastrale kaart.
In welke gebieden zouden eventueel zonneparken kunnen komen? Bv een aanduiding op een kadastrale kaart.

Hoeveel meter hanteert de gemeente tussen een windmolen en bewoning en hoeveel tussen een windmolen en bebouwing? Is daar een formule voor bv x keer de hoogte is de minimale afstand. Hierbij is bewoning dus een huis en bebouwing zouden ook bedrijfspanden kunnen zijn.
Hoeveel meter hanteert de gemeente tussen een zonnepark en bewoning en hoeveel tussen een zonnepark en bebouwing?

Heeft de gemeente een bepaling voor de maximale hoogte van een molen in gedachte? Bv niet hoger dan x meter.
Of een maximale oppervlakte van 1 zonnepark?

Dit na aanleiding van een artikel in het AD van 9 januari 2020 https://www.ad.nl/binnenland/experts-vre... Als het aantal van 3180 windmolens in Nederland klopt en ik deel de oppervlakte van Delft door de oppervlakte van Nederland zouden er ongeveer 2 molens binnen de gemeentegrenzen moeten komen.

Zou u mij een digitale copy kunnen sturen van de regionale energiestrategie (RES).

SLOTOPMERKINGEN
Ik verzoek u nadrukkelijk de gevraagde informatie die digitaal bij u aanwezig is in digitale vorm te verstrekken. Van de informatie die alleen analoog (‘hard copy’) in uw archief aanwezig is, ontvangen wij graag een digitale kopie. Mocht u voornemens zijn om kosten in rekening te brengen, dan verzoek ik u mij daar voorafgaand over te informeren.

Alvast bedankt voor uw antwoorden

Hoogachtend,
Maurice Lucas

Gemeente Delft

3 bijlagen

Beste heer Lucas,

 

In de bijlage een ondertekende brief.

 

 

Vriendelijke groet,

Angelique Hulspas
Projectsecretaris/secretariële ondersteuning
Ruimte & Economie Advies
Gemeente Delft

Stationsplein 1, 2611 BV Delft
Postbus 78, 2600 ME Delft
[1]www.delft.nl

 

 

Aan dit e-mailbericht kunnen geen rechten worden ontleend. Dit bericht is
uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). De Gemeente Delft staat niet
in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een
verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

References

Visible links
1. http://www.delft.nl/

Gemeente Delft

3 bijlagen

Beste heer Lucas,

 

In de bijlage een ondertekende brief.

 

 

Vriendelijke groet,

Angelique Hulspas
Projectsecretaris/secretariële ondersteuning
Ruimte & Economie Advies
Gemeente Delft

Stationsplein 1, 2611 BV Delft
Postbus 78, 2600 ME Delft
[1]www.delft.nl

 

Aan dit e-mailbericht kunnen geen rechten worden ontleend. Dit bericht is
uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). De Gemeente Delft staat niet
in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een
verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

References

Visible links
1. http://www.delft.nl/