Het is niet bekend of het meest recente antwoord op dit verzoek al dan niet de gevraagde informatie bevat – als je Sander van Hagen bent, gelieve in te loggen en het voor iedereen zichtbaar te maken.

WOB aanvraag/verzoek

Wij verwachten dat Sander van Hagen het recente antwoord leest en de status aanpast.

Sander van Hagen

Geachte Gemeente Oss,
Ik verzoek de gemeente Oss om alle informatie (opnamen, documentatie, whatsapp gesprekken en andere digitale communicatie) aanwezig betreffende flexwoningen sportterrein Bergsche Hoeve te Oss (voormalig sportterrein SV Ruwaard) en diens omgeving.

Bij deze doe ik een beroep op de WOB op met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2017
Alle informatie over eerder ingediende bouwplannen vanaf 01-01-2017 betreffende van voormalig voetbalveld ten zuidoosten van Bergsche Hoevepad te Oss (voormalig sportterrein SV Ruwaard).
Hoogachtend,
Sander van Hagen
Stormstraat 3
5344KM Oss

Gemeente Oss

Geachte heer, mevrouw,

Hartelijk dank voor uw e-mail. Wij zorgen ervoor dat deze op de goede afdeling terecht komt.

Met vriendelijke groet,

Gemeente Oss

 

Wilt u meer weten over de gemeente Oss? Kijk dan op www.Oss.nl<http://www.oss.nl//ohttp://www.oss.nl/>

Wij zijn trots op Oss en laten dat graag zien!

www.datisoss.nl<http://www.datisoss.nl//ohttp://www.dati...>

Let op: De gemeente Oss gaat geen verplichtingen aan via e-mail van of naar individuele medewerkers.
U kunt aan deze e-mail geen rechten ontlenen, tenzij er een besluit bij zit.

Het is niet bekend of het meest recente antwoord op dit verzoek al dan niet de gevraagde informatie bevat – als je Sander van Hagen bent, gelieve in te loggen en het voor iedereen zichtbaar te maken.