WOB aanvraag/verzoek

Het Woo-verzoek is geweigerd of afgwezen door Gemeente Oss.

Geachte Gemeente Oss,
Ik verzoek de gemeente Oss om alle informatie (opnamen, documentatie, whatsapp gesprekken en andere digitale communicatie) aanwezig betreffende flexwoningen sportterrein Bergsche Hoeve te Oss (voormalig sportterrein SV Ruwaard) en diens omgeving.

Bij deze doe ik een beroep op de WOB op met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2017
Geldende omgevingsvergunning alsmede redenen om omgevingsvergunning tijdelijk te wijzigen van voormalig voetbalveld ten zuidoosten van Bergsche Hoevepad te Oss (voormalig sportterrein SV Ruwaard).
Hoogachtend,
Romy van Hagen
Stormstraat 3
5344KM Oss

Gemeente Oss

Geachte heer, mevrouw,

Hartelijk dank voor uw e-mail. Wij zorgen ervoor dat deze op de goede afdeling terecht komt.

Met vriendelijke groet,

Gemeente Oss

 

Wilt u meer weten over de gemeente Oss? Kijk dan op www.Oss.nl<http://www.oss.nl//ohttp://www.oss.nl/>

Wij zijn trots op Oss en laten dat graag zien!

www.datisoss.nl<http://www.datisoss.nl//ohttp://www.dati...>

Let op: De gemeente Oss gaat geen verplichtingen aan via e-mail van of naar individuele medewerkers.
U kunt aan deze e-mail geen rechten ontlenen, tenzij er een besluit bij zit.

Gemeente Oss

1 bijlage

Geachte heer, mevrouw,

Bijgaande informeren wij u over het niet openstaan voor de digitale weg
voor het indienen van een Wob-verzoek. Wij hebben u per aangetekend
schrijven hierover bericht, maar deze brief is vandaag retour gekomen. In
de bijlage kunt u lezen op welke wijze u een Wob-verzoek kunt indienen.

Met vriendelijke groet,

Gemeente Oss

 

Let op: De gemeente Oss gaat geen verplichtingen aan via e-mail van of
naar individuele medewerkers.
U kunt aan deze e-mail geen rechten ontlenen, tenzij er een besluit bij
zit.