WOB aanvraag/verzoek

Dit verzoek is ingetrokken door de gebruiker die het gedaan heeft. Er staat mogelijk een uitleg in de onderstaande correspondentie.

eachte Gemeente Oss,

Ik verzoek de gemeente Oss om alle informatie (opnamen, documentatie, WhatsApp gesprekken en andere digitale communicatie) aanwezig betreffende flexwoningen sportterrein Bergsche Hoeve te Oss (voormalig sportterrein SV Ruwaard) en diens omgeving.

Bij deze doe ik een beroep op de WOB op met terugwerkende kracht vanaf 1-1-2017 betreffende:

- beleidsnotities besproken betreffende alle bouwlocaties van flexwoningen in de gemeente Oss.
- alle thema's omtrent veiligheid/overlast met betrekking tot de flexwoningen.

Hoogachtend,

Corné Mureau

Geachte Gemeente Oss,

Ik heb per ongeluk mijn aanvraag blijkbaar twee maal ingediend. Die was niet mijn bedoeling.
Ik zou het op prijs stellen als U één van de twee aanvragen in behandeling neemt.
Excuus voor de verwarring.

Hoogachtend,

Corné Mureau

Gemeente Oss

Geachte heer, mevrouw,

Hartelijk dank voor uw e-mail. Wij zorgen ervoor dat deze op de goede afdeling terecht komt.

Met vriendelijke groet,

Gemeente Oss

 

Wilt u meer weten over de gemeente Oss? Kijk dan op www.Oss.nl<http://www.oss.nl//ohttp://www.oss.nl/>

Wij zijn trots op Oss en laten dat graag zien!

www.datisoss.nl<http://www.datisoss.nl//ohttp://www.dati...>

Let op: De gemeente Oss gaat geen verplichtingen aan via e-mail van of naar individuele medewerkers.
U kunt aan deze e-mail geen rechten ontlenen, tenzij er een besluit bij zit.

Gemeente Oss

Geachte heer, mevrouw,

Hartelijk dank voor uw e-mail. Wij zorgen ervoor dat deze op de goede afdeling terecht komt.

Met vriendelijke groet,

Gemeente Oss

 

Wilt u meer weten over de gemeente Oss? Kijk dan op www.Oss.nl<http://www.oss.nl//ohttp://www.oss.nl/>

Wij zijn trots op Oss en laten dat graag zien!

www.datisoss.nl<http://www.datisoss.nl//ohttp://www.dati...>

Let op: De gemeente Oss gaat geen verplichtingen aan via e-mail van of naar individuele medewerkers.
U kunt aan deze e-mail geen rechten ontlenen, tenzij er een besluit bij zit.