WOB hondenuitlaatplaatsen

De termijn voor de beantwoording van dit Woo-verzoek is ruimschoots overschreden . Volgens de wet had Gemeente Oosterhout al een beslissing moeten nemen, ongeacht bijzondere omstandigheden (details). Je kunt een klacht indienen per Bezwaar maken.

Geachte Gemeente Oosterhout,

Graag ontvang ik de WOB met betrekking tot de hondenuitlaatplaatsen in de gemeente Oosterhout

Hoogachtend,

Petra Wouters
Pottebakkerstraat 30
4905 AK Oosterhout
[email address]

Geachte Gemeente Oosterhout,

Ik zou graag zien dat ik antwoord krijg op mijn vraag. Ik wacht nu al heel erg lang op. Al sinds augustus.
Het kan toch niet moeilijk zijn om mij de wob besluiten met betrekking tot hondenuitlaatplekken toe te sturen?

Hoogachtend,

Petra Wouters

Gemeente Oosterhout

Goedemiddag mevrouw Wouters,

 

U heeft onlangs een e-mail gestuurd naar team Communicatie van de gemeente
Oosterhout. U gaf hierin aan dat u sinds augustus wacht op toezending van
de wob-besluiten mbt hondenuitlaatplekken. Ik heb geïnformeerd bij mijn
collega’s van de documentatie en informatievoorziening maar zij hebben
geen wob-verzoek van u gevonden. Een wob-verzoek dient schriftelijk of via
onze website (inloggen met digi-d) ingediend te worden. Heeft u uw
wob-verzoek in augustus op deze manier ingediend? Zo ja heeft u een nummer
(kenmerk) dat u mij kunt geven?

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Marja Kanters

Communicatiemedewerker

 

Gemeente Oosterhout

[1]www.oosterhout.nl

 

Telefoon algemeen: 14 0162
Bereikbaar op: maandag, dinsdag, woensdagochtend, donderdag en
vrijdagochtend.

 

P Think before you print

 

 

Dit e-mail bericht is slechts bestemd voor de (rechts)persoon aan wie het
is gericht en kan informatie bevatten die persoonlijk of vertrouwelijk is
en niet openbaar mag worden gemaakt krachtens wet- of regelgeving of
overeenkomst. Indien een ander dan geadresseerde dit e-mail bericht
ontvangt of anderszins in handen krijgt is hij niet gerechtigd tot
kennisneming, verspreiding, openbaar maken of vermenigvuldiging daarvan.
De verzendende gemeente staat niet in voor de juiste en volledige
overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige
ontvangst daarvan. Dit e-mail bericht brengt geen enkele contractuele
gebondenheid voor de gemeente tot stand.

References

Visible links
1. http://www.oosterhout.nl/