WOB verzoek inzake offerte en werkafspraken en contracten gemaakt met aannemers betreffende Jagersboschlaan

De termijn voor de beantwoording van dit Woo-verzoek is ruimschoots overschreden . Volgens de wet had Gemeente Vught al een beslissing moeten nemen, ongeacht bijzondere omstandigheden (details). Je kunt een klacht indienen per Bezwaar maken.

Nelly Theunissen

Geachte Gemeente Vught, graag ontvangen wij in het kader van WOB een kopie van werkopdrachten, werkafspraken, offerte en contracten die gemaakt zijn met aannemers in zake de Jagersboschlaan te Vught.

Vriendelijke groet,

Hoogachtend
Namens belanghebbenden en werkgroep Jagersboschlaan
Nelly Theunissen-Zwartjes

Gemeente Vught

Geachte heer, mevrouw,

 

Bedankt voor uw bericht. Wij hebben het in goede orde ontvangen.

 

Dit is een automatische ontvangstbevestiging.

 

Met vriendelijke groet,

Gemeente Vught

--------------------------------------------------------------------------

[1]Proclaimer gemeente Vught

--------------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. https://vught.nl/toegankelijkheid-en-pro...