Wob-verzoek Kernboodschap commissiedebat Tata Steel IJmond gemeenten

De termijn voor de beantwoording van dit Woo-verzoek is ruimschoots overschreden . Volgens de wet had Gemeente Beverwijk al een beslissing moeten nemen, ongeacht bijzondere omstandigheden (details). Je kunt een klacht indienen per Bezwaar maken.

Geacht College van B&W van de gemeente Beverwijk,

Middels dit schrijven verzoek ik u op grond van de Wob om alle documenten welke ten grondslag liggen aan uw 'Kernboodschap commissiedebat Tata Steel IJmond gemeenten', welke op 9 september 2021 is gepubliceerd. Onder het gevraagde valt onder meer:
- correspondentie in- en uitgaand over bovengenoemde boodschap, waaronder correspondentie met andere betrokken gemeenten en correspondentie met Tata Steel
- adviezen, voorstellen en concept-versies van de kernboodschap

Het tijdsvak voor mijn verzoek betreft de periode 1 juli 2021 tot en met heden (10 september 2021)

Hoogachtend,

A. Beek
Van Lennepweg 93
2041LE Zandvoort
[email address]